Boost uw artistiek budget bij een live(stream) concert

De culturele sector start stilaan weer op. Her en der worden de eerste initiatieven al aangekondigd en starten de voorbereidingen. Daarom heeft Sabam for Culture besloten haar beurs voor de aanvulling van het artistiek budget bij een livestream concert vanaf nu ook uit te breiden naar live concerten tot en met 30 juni 2022!  

Op die manier dragen we ons steentje bij aan de relance en geven we dat extra duwtje in de rug. 

 • U ontvangt een aanvulling op uw artistiek budget per live(stream) concert. Deze steun bedraagt maximaal 300 euro en wordt berekend op basis van uw artistiek budget. Een voorbeeld? Een groep bestaande uit twee muzikanten krijgt een budget van 500 euro. De beurs bedraagt dan 100 euro, zodat elke muzikant een vergoeding van 300 euro heeft. 
 • U kan maar liefst drie keer aanspraak maken op deze beurs in 2022. 

Op die manier geeft SFC u voldoende financiële ruimte om aan te treden met een volwaardige bezetting. Of om een extra muzikant of technicus in te schakelen. 


Voorwaarden

 • Deze beurs wordt aangeboden vanaf 01 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 voor live(stream) concerten.
 • Live(stream) moeten voor 30/06/2022 plaatsvinden.
 • Het live(stream) concert wordt georganiseerd door een externe organisator.
 • De organisator betaalt u een vergoeding
 • Het totale artistieke budget voor de productie bedraagt minimaal 300 euro.
 • Tijdens het concert speelt u uw eigen repertoire.
 • Minstens de helft van de auteurs en/of componisten van uw muziekgroep is aangesloten bij Sabam.
 • U kunt aantonen dat uw artistiek budget door de coronacrisis daalde, waardoor u niet met een volwaardige bezetting (muzikanten en technici) kunt aantreden.
 • U bezorgt ons een kostenraming van uw concert. Op die manier kunnen wij ons een beeld vormen van de vergoeding voor de crew (artistiek budget t.o.v. kosten voor technici, muzikanten en transport).
 • U kan deze steun aanwenden om extra personen aan te trekken of de vergoedingen van uw muzikanten en/of technici op te trekken. Sabam for Culture onderstreept het belang van eerlijke vergoedingen.
 • Deze beurs bedraagt maximaal 300 euro per concert en wordt berekend op basis van uw artistiek budget. U kunt deze beurs tot drie keer aanvragen in 2022. 
 • Speelt u in een bezetting met meer dan 6 muzikanten? Dan bedraagt de beurs 500 euro per concert, en kan u ze twee keer aanvragen.
 • Ontvangt elke muzikant of technicus met de huidige gage al minstens 300 euro? Dan komt u niet in aanmerking voor deze beurs.


Praktische info

Sabam for Culture wil zoveel mogelijk verschillende projecten steunen. Dient u meerdere aanvragen in? Dan houden we rekening met de steun die u eerder al kreeg. Ontving u nog geen steun? Dan krijgt u voorrang.

We betalen deze beurs aan de artiest of muziekgroep. De betaling wordt uitgevoerd op basis van een factuur vanuit een bestaande structuur (vzw, bvba, vennootschap,…). 

Sabam for Culture betaalt niet rechtstreeks aan de extra muzikant of technicus die u inschakelde. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk.


Uw dossier bevat:

 • De datum en plaats van het concert;
 • De naam van de organisator;
 • Een kopie van uw contract met de organisator;
 • Een overzicht van de vergoeding van de muzikant(en) en/of technicus/technici;
 • De naam/namen van de auteur(s) en componist(en).


Aanvraag

Deze beurs aanvragen? Klik hier!