Creatie podiumkunsten
Body

Deze beurs is momenteel op pauze. Wij nodigen u uit om onze sociale netwerken te volgen om op de hoogte te blijven van de heropening.

 

Sabam for Culture steunt auteurs met een creatiebeurs van € 2.000.

Criteria

 • De auteur(s) die de aanvraag indienen zijn aangesloten bij Sabam of wensen aan te sluiten. Het werk wordt tijdig aangegeven en behoort voor minstens 50% tot het Sabam repertoire.
 • Er werden op het moment van de aanvraag minstens een premièredatum gepland
 • Het contract of een intentieverklaring van de presentatieplekken wordt aan Sabam bezorgd.
 • Elke auteur kan slechts éénmaal om de drie jaar een aanvraag indienen voor deze creatiebeurs en slechts voor één op twee opeenvolgende producties.
 • De auteur/maker dient voorafgaand aan de aanvraag al minstens één voorstelling gerealiseerd te hebben.
  Bent u daarentegen debutant? Dan komt in aanmerking voor onze andere beurzen podiumkunsten.
 • De aanvraag wordt minstens vier maanden voor aanvang van de première ingediend.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met een andere beurs podiumkunsten voor eenzelfde productie.

U komt in aanmerking in de volgende gevallen:

 • U bent auteur van de voorstelling en u hebt al een overeenkomst met een producent die uw voorstelling wil produceren/financieren. 
  De auteur en de producent dienen de aanvraag gezamenlijk in. U voegt de overeenkomst tussen beide partijen toe aan het dossier. 
  De producent in kwestie is actief in de sector en heeft de laatste vijf jaar minstens vier voorstellingen geproduceerd.  
  De uitbetaling gebeurt aan de partij die de kosten draagt. Het bedrag kan ook verdeeld worden tussen auteur en producent. Gaat het volledige bedrag naar de producent? Dan moet er een schriftelijk akkoord van de auteur worden doorgegeven. 
 • U maakt als auteur deel uit van een gezelschap dat de voorstelling zelf produceert.
  In dit geval toont u aan dat de voorstelling al steun krijgt van minstens één coproducent. De coproducent in kwestie is actief in de sector en heeft de laatste vijf jaar minstens vier voorstellingen geproduceerd. 
  De uitbetaling gebeurt aan het gezelschap. 
 • U bent stand-upcomedian en financiert zelf de creatie. In dit geval moet u aantonen dat er al een verkoopbureau betrokken is dat de voorstelling wil verspreiden. 

Uw aanvraag bevat:

 • Het CV van de auteur
 • De overeenkomst tussen auteur en (co)producent of verkoopbureau
 • Het aangifteformulier van het werk bij Sabam
 • Een overzicht van de voorlopig geplande speeldata.
 • Het contract met de presentatieplekken. Indien men niet over een contract beschikt volstaat een intentieverklaring van de organisator.
 • Een beschrijving van het project en een motivering van de aanvraag
 • Het budget van de productie met vermelding van eventuele andere sponsors of subsidies
  Deze beurs is bedoeld om uitgaven te dekken die specifiek door het project zelf gegenereerd worden. Gelieve aan te duiden waarvoor deze beurs gebruikt zal worden.

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op alle promotionele dragers en in een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.
Indien de productie geannuleerd wordt, behoud de commissie Sabam for Culture het recht om de beurs terug te vorderen.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

 

Vraag uw beurs aan!