Ontwikkelingsbeurs jong werk (coaching)
Body

Het budget voor deze beurs is uitgeput. Wij nodigen u uit om uw aanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2024

 

Sabam for Culture ondersteunt haar auteurs/makers in de eerste stappen naar het creëren van een eerste eigen voorstelling. Indien ze beroep doen op een coach om advies en feedback over het project te ontvangen, kan Sabam for Culture een deel van de vergoeding van de coach terugbetalen. Deze beurs bedraagt maximum € 500.

Criteria

 • De auteur(s) die de aanvraag indienen zijn aangesloten bij Sabam of wensen aan te sluiten. Het werk wordt tijdig aangegeven en behoort voor minstens 50% tot het Sabam repertoire. Werken meerdere auteurs samen? Dan wordt de steun uitbetaald aan de auteur(s) die bij Sabam zijn aangesloten.
 • Deze beurs is bedoeld om jonge makers te ondersteunen (voor studenten en voor makers binnen de eerste vijf jaar na afstuderen/of gelijkwaardig door ervaring. Een uitzondering op deze termijn wordt gemaakt voor uitvoerende artiesten die beslissen zelf te creëren)
 • Een eerste conceptnota van de creatie moet beschikbaar zijn.
 • De coach heeft voldoende ervaring binnen de sector of mbt. de specifieke opzet van het concept (transversaal)
 • Deze beurs kan slechts éénmalig toegekend worden aan eenzelfde persoon.
 • De beurs dekt de kosten of de vergoeding van de coach.
 • De aanvraag wordt minstens 4 maanden voor de première ingediend.

Uw aanvraag bevat:

 • Het CV van de auteur/maker
 • Een beschrijving van het project/onderzoek
 • Een motivering van de coachkeuze
 • Intentieverklaring van de coach en bewijsexemplaren van de gemaakte kosten.

Wat verwachten wij van u?

 • De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo op alle promotionele dragers en in een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

De commissie Sabam For Culture behoudt zich het recht om steunaanvragen of specifieke kostenposten af te keuren. De beurs is beschikbaar zolang het budget dit toelaat. Er wordt rekening gehouden met de datum van aanvraag. Het saldo zal na goedkeuring van de beurs uitbetaald worden. Indien de voorstelling geannuleerd wordt, behoud de commissie Sabam for Culture het recht om de beurs terug te vorderen.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres grants@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.