Residentiebeurs Podiumkunsten
Body

Deze beurs is momenteel op pauze. Wij nodigen u uit om onze sociale netwerken te volgen om op de hoogte te blijven van de heropening.

 

U hebt een residentieplek aangeboden gekregen van een culturele speler in België of in het buitenland? Denk aan een theater, producent, gezelschap, cultureel centrum, festival ... Dan is deze beurs echt iets voor u! 

Sabam for Culture biedt u een beurs tot 2.000 aan. Hiermee dekt u een deel van de kosten die u tijdens uw residentie maakt. Zo willen we ervoor zorgen dat u zich in een professionele context kan ontwikkelen en de ruimte krijgt om aan uw nieuwe voorstelling te werken.


Voorwaarden 

 • U bent of wordt lid van Sabam. 
 • Uw aanvraag moet ingediend worden voor het begin van uw residentie.
 • U werd door een residentieplek gratis uitgenodigd om deel uit te maken van hun residentiewerking. De residentieplek is gratis: er worden geen huurkosten in rekening gebracht.
 • De residentie duurt minstens vijf dagen.
 • De residentie is bedoeld om de creatie van een nieuwe theater-, comedy- of dansvoorstelling onder professionele omstandigheden te ondersteunen.
 • U kan deze beurs eens in de twee jaar aanvragen.
 • Het is niet mogelijk om deze beurs te combineren met een creatiebeurs voor uw nieuwe voorstelling.
 • U gebruikt deze beurs om de volgende kosten te dekken:
  • de vergoeding van een coach, regisseur, licht-, decor- of geluidsontwerper, technici, muzikanten en/of acteurs; 
  • een vergoeding voor uzelf (max. 500 euro). 
  • specifieke kosten gelinkt aan onderzoek;
  • accommodatie, vervoer en andere onkosten in het kader van uw residentie;
  • Let op: de aankoop van materiaal (bv. decor) komt niet in aanmerking. 


Uw aanvraag bevat:

 • Een uitnodiging van of overeenkomst met de residentieplek, met vermelding van de duur van de residentie; 
 • Een begroting van de kosten, met een motivering van elke uitgavenpost; 
 • Een indicatie van de financiële bijdrage van derden (eventuele subsidies en/of budget van de residentieplek);
 • Een motivatie en korte beschrijving van het project waaraan u zal werken (max. 600 woorden); 
 • Een intentieverklaring van de residentiewerking waarin zij uitlegt hoe ze u zal ondersteunen. 


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

 


Vraag uw beurs aan!