Kandidaten
Algemene Vergadering van 27 mei 2024: Stel u verkiesbaar en bouw mee aan de strategie van Sabam
Februar 2, 2024

Op maandag 27 mei 2024 organiseert Sabam haar jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering. Noteer deze datum met stip in uw agenda. Want dit is hét moment om uw stem te laten horen en mee te bepalen welke koers uw auteursvereniging zal varen.

Stel u verkiesbaar

Wilt u opkomen voor de rechten van auteurs en uitgevers in een voortdurend veranderende wereld? Stel u dan kandidaat voor één van onze besluitvormingsorganen: het bestuursorgaan of de colleges. 

De beschikbare mandaten worden door middel van stemming toegekend tijdens de Algemene Vergadering van 27 mei 2024.

Het bestuursorgaan

Bent u geïnteresseerd in de strategische richting en het goede beheer van Sabam als bedrijf? Dan is een mandaat in het bestuursorgaan misschien wel iets voor u. Financiële zaken zoals de jaarlijkse begroting en rekeningen worden besproken in het bestuursorgaan. Bekijk hier de huidige samenstelling.

 

Beschikbare mandaten in het bestuursorgaan:

  • Een mandaat als muziekauteur voor een duurtijd van 2 of 4 jaar.
  • Een mandaat als auteur woord & beeld voor een duurtijd van 2 of 4 jaar.

 

De mandaten worden toegewezen volgens het aantal stemmen van de verkozen kandidaten, waarbij de langste ambtstermijn wordt toegekend aan de verkozen kandidaat met het hoogste aantal stemmen. Op die manier wordt - na een initiële overgangsperiode - elk jaar een kwart van de bestuurders vervangen en waarborgen we de continuïteit.

 

Ontdek hier onze beschikbare mandaten langs Franstalige kant

De colleges

Hebt u interesse in de specifieke kenmerken van auteursrechten in uw discipline? Volgt u de marktontwikkelingen en de specifieke uitdagingen voor uw vakgebied op de voet? Dan is een mandaat in één van onze colleges iets voor u! 

De colleges bepalen de facturatie- en verdelingsregels voor hun discipline(s) en onderzoeken mogelijke nieuwe inkomstenbronnen. Ze hebben een adviserende rol in de werking van Sabam for Culture en voor de prioriteiten die we per discipline stellen. 

De colleges zijn georganiseerd per discipline (muziek / woord & beeld). Dat betekent dat de leden van de colleges zich uitsluitend bezighouden met de discipline muziek of de disciplines van woord & beeld. Bekijk hier hun huidige samenstelling.

 

Beschikbaar mandaat in het college muziek:

  • Een mandaat als uitgever voor een periode van 3 jaar.

Beschikbaar mandaat in het college woord & beeld:

  • Een mandaat als auteur voor een periode van 1 jaar.

 

Ontdek hier onze beschikbare mandaten langs Franstalige kant

Overtuigd? Zo stelt u zich verkiesbaar

Controleer eerst of u voldoet aan alle voorwaarden om u verkiesbaar te stellen. U leest er alles over in onze statuten

  • Zie artikel 20 voor het bestuursorgaan;
  • Zie artikel 29 voor de colleges.

Stuur ons vervolgens uw sollicitatie, samen met een motivatiebrief en biografie. Verstuur uw kandidatuur uiterlijk op 2 april 2024 en aangetekend met ontvangstbewijs naar de heer Jan Hautekiet, voorzitter van de het bestuursorgaan van Sabam (Tweekerkenstraat 41-43, 1000 Brussel).

Bevestig uw kandidatuur daarnaast ook per e-mail via board@sabam.be.  

Vermeld in uw kandidatuur duidelijk:

  • voor welk mandaat u zich verkiesbaar stelt;
  • of u Nederlandstalig of Franstalig bent;
  • in welke discipline u actief bent. 

Voeg daarbij ook een recent uittreksel uit uw strafregister (uitgegeven na 1 januari 2024).

Oefen uw stemrecht uit 

Wil u tijdens de Algemene Vergadering van 27 mei 2024 uw stemrecht kunnen uitoefenen? Verzeker u er dan van om uiterlijk op 28 maart 2024 uw volledig aandeel te betalen. 

Raadpleeg de rubriek Lidmaatschapsinfo via MyProfile in MySabam voor meer info over uw stemrecht. Het antwoord op uw vraag daar niet gevonden? Aarzel dan niet en contacteer ons via affiliation@sabam.be.

Onze medewerkers helpen u graag verder.

share

Haben Sie Fragen?

Unser Customer Service hilft Ihnen so schnell wie möglich.

 

Kontaktieren Sie uns