Steeds meer auteurs ontvangen rechten van Sabam
September 1, 2020

Zowat 32.000 auteurs, componisten en uitgevers ontvingen in 2019 auteursrechten. Dat zijn er liefst 9% meer dan het jaar voordien. 115,1 miljoen euro verdeelde Sabam onder hen, zo maakt de auteursvereniging vandaag bekend tijdens haar aandeelhoudersvergadering. Een klein lichtpunt voor de culturele sector die zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de coronacrisis.


 
Positief effect voor 2020
Sabam factureerde in 2019 ook meer rechten: 160,8 miljoen euro, een stijging van 4,3%. En dat is goed nieuws. Want ondanks de crisis zal dat een positief effect hebben op de rechten die de auteursvereniging in 2020 kan verdelen. In 2021 zal ze vervolgens minder auteursrechten kunnen verdelen, een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Auteurs, componisten en uitgevers zullen de rechten die ze in dit crisisjaar via Sabam ontvangen in vele gevallen noodgedwongen moeten aanwenden als financiële buffer voor de nabije toekomst.


Vertrouwen in Sabam groeit
Nog opvallend: steeds meer auteurs, componisten en uitgevers kiezen er bewust voor om hun rechten door Sabam te laten beheren. De vereniging verwelkomde in 2019 bijna duizend nieuwe aandeelhouders, actief binnen één of meerdere disciplines: muziek, audiovisuele werken, theater & dans, visuele kunsten en literatuur.


Culturele steun broodnodig
De coronacrisis heeft zware gevolgen voor het inkomen van tienduizenden creatievelingen. Dat toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om cultuur actief te blijven ondersteunen. Sabam voorzag daarom eerder al extra steunmaatregelen om haar aandeelhouders bij te staan.

Daarnaast maakt ze er al jaren een punt van om via haar culturele fonds te investeren in cultuur. Met een budget van € 1,5 miljoen steunde Sabam for Culture in 2019 meer dan 550 initiatieven. Voorbeelden? Financiële steun voor 150 projecten en evenementen, investering in 290 projecten van scheppende kunstenaars en de uitreiking van 50 prijzen.

In 2020 gaat de auteursvereniging nog verder. “De culturele sector was de eerste sector die volledig tot stilstand kwam door de coronacrisis, en is één van de laatsten die geleidelijk weer kan opstarten. Daarom maakt Sabam for Culture dit jaar een bijkomend budget vrij om de heropstart van de artistieke activiteiten van onze aandeelhouders te ondersteunen, en creatie van nieuwe werken mogelijk te maken binnen alle disciplines.” verklaart Algemeen Directeur Carine Libert.


Het bestuursorgaan
Naar goede gewoonte verkiezen de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering hun vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de vereniging. Omdat die door de coronamaatregelen dit jaar achter gesloten deuren plaatsvindt, werden de aandeelhouders opgeroepen hun stem schriftelijk uit te brengen. Zij (her)verkozen deze 4 personen voor een periode van 4 jaar:

 

  • Humoriste en comédienne Laurence Bibot 
  • Componist Hans Helewaut
  • Muziekuitgever Team for Action, vertegenwoordigd door Claude Martin
  • Muziekuitgever PMP Music, vertegenwoordigd door Patrick Mortier
     

share

About Sabam

Sabam is the Belgian association for authors, composers and publishers. It manages the rights of more than 43,000 members in 5 domains: music, film & television, theatre & dance, visual arts and literature. In 2020, Sabam distributed more than € 112 million in copyright royalties. In addition, it supported more than 700 local cultural initiatives that same year, through Sabam for Culture. More than 200 employees in Brussels are working every day to defend the rights of authors. In 2022, Sabam will celebrate its 100th anniversary.

Press contact:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be