You can count on us. Your royalties will be paid out as planned.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84

Wettelijke bijlagen jaarverslag 2015

Als gevolg van de wet van 10 december 2009 en het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten, naburige rechten alsook de informatie die ze moeten verschaffen werd Sabam genoodzaakt de presentatie van haar jaarrekening aan te passen alsook een openingsbalans te publiceren.  Voor eventuele vragen hiermomtrent kunt u terecht bij onze customer service via contact@sabam.be