Algemene vergadering van 16 mei 2022: stel u kandidaat en bepaal mee de strategie van uw beheersvennootschap

Bent u geïnteresseerd in auteursrechten en wilt u ze helpen verdedigen? Hebt u ideeën om de strategie van Sabam te verbeteren in een wereld die voortdurend verandert?

Stel u dan kandidaat om lid te worden van het bestuursorgaan of een van onze colleges. 

Vacante mandaten

In ons bestuursorgaan zijn twee mandaten (van vier jaar) vacant voor Nederlandstalige auteurs, één binnen de discipline muziek en één binnen de discipline grote rechten.  

Er staan ook twee mandaten (van twee jaar) open voor Nederlandstalige toegevoegde leden in het college voor toneel-, literaire en audiovisuele rechten en beeldende kunsten. Als lid van dit college speelt u een belangrijke rol als adviseur en neemt u mee de beslissingen. U helpt de tarieven en de verdeelregels op te stellen binnen de disciplines toneel-, literaire en audiovisuele rechten en beeldende kunsten.

Het bestuursorgaan bestaat momenteel uit:
 

Discipline muziek (auteur)

Yves Barbieux Luc Gulinck (*) 
Pierre Dumoulin (*) Jan Hautekiet
Manuel Hermia (*) Hans Helewaut
Anthony Sinatra  Serge Ramaekers


Discipline muziek (uitgever)

Het Gerucht (verteg. door Herman Van Laar)  CTM Entertainment Belgium (verteg. door Stefaan Moriau)
TEAM FOR ACTION (verteg. door Claude Martin) PMP Music (verteg. door Patrick Mortier)


Andere disciplines dan muziek (auteur)

Laurence Bibot Ignace Cornelissen 
Olivier Monssens  Bram Renders (*)


(*) mandaten die in mei 2022 aflopen


Hoe stelt u zich kandidaat?

Controleer eerst of u voldoet aan alle voorwaarden in artikel 20 (voor het bestuursorgaan) en artikel 29 (voor het college) van onze statuten

Neem zeker ook ons charter inzake corporate governance en de deontologische code van de bestuurders en de toegevoegde leden van de colleges door.

Stuur vervolgens uw kandidatuur, samen met een motivatiebrief en een biografie, uiterlijk op 1 april 2022 via aangetekende brief met ontvangstmelding naar de heer Jan Hautekiet, voorzitter van het bestuursorgaan van Sabam (Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel). 
Gelieve uw kandidatuur ook te bevestigen via board@sabam.be

Wat moet er in uw kandidatuur staan?

Vermeld in uw kandidatuur: 

  • voor welk mandaat u zich kandidaat stelt;
  • of u Nederlandstalig of Franstalig bent;
  • in welke discipline u actief bent. Bent u voor verschillende disciplines lid? U kunt zich dan alleen kandidaat stellen voor de discipline waarvoor u de meeste rechten hebt ontvangen.

Voeg ook een recent uittreksel uit het strafregister toe (afgeleverd na 1 januari 2022).

Praktische info

De algemene vergadering vindt plaats op maandag 16 mei 2022 om 14 uur in het Thon Hotel, Wetstraat 75, 1040 Brussel.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt op onze website gepubliceerd en twintig kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail verstuurd naar het laatst bekende adres van onze aandeelhouders. Deze oproepingsbrief kan per post worden verstuurd naar iedere stemgerechtigde aandeelhouder, op voorwaarde dat hij of zij uiterlijk op 1 april 2022 dat schriftelijk aanvraagt via algemene.vergadering@sabam.be.

Om uw stemrecht op de algemene vergadering te kunnen uitoefenen, moet u uiterlijk op 17 maart 2022 uw aandeel volledig hebben betaald.

Wilt u weten of u stemrecht hebt? Kijk in de rubriek 'Lidmaatschapsinfo’. Die vindt u terug via MyProfile in uw MySabam.

We wensen u veel succes en zien u graag op maandag 16 mei!