Wat is panoramavrijheid?

Panoramavrijheid wil zeggen dat u foto’s van auteursrechtelijk beschermde driedimensionele werken (bv. beeldhouwwerken en gebouwen) mag maken en verspreiden zonder dat u hiervoor toestemming nodig hebt van de rechthebbenden. Een voorwaarde is wel dat het over werken gaat die permanent in openbare plaatsen staan.

Twee uitzonderingen waarbij u wel nog altijd op voorhand toestemming moet vragen:

  • Als u de foto’s wilt gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden.
  • Als u een tekening, schilderij of een andere grafische bewerking of aanpassing van het originele werk maakt. In dat geval is er geen sprake van een reproductie of mededeling aan het publiek.