Welke rechten heeft een auteur?

Een auteur geniet vermogensrechten (die over de exploitatie van zijn werk gaan) en morele rechten (die zijn persoonlijkheid beschermen).

De vermogensrechten zijn:

  • het reproductierecht dat zowel materiële reproducties (cd's, dvd's, boeken, downloads, enz.), intellectuele reproducties (vertaling, bewerking), verhuur en uitlening en distributie omvat.
  • het uitvoeringsrecht bij mededeling aan het publiek (concert, opvoering, uitzending, internet, …)
  • het volgrecht waarbij de auteur van een werk van beeldende kunst recht heeft op een percentage bij een openbare verkoop.

De morele rechten zijn:

  • het recht om het werk bekend te maken

De auteur beslist zelf of en wanneer het werk ‘klaar’ is voor publicatie.

  • het recht op vaderschap

De auteur kan eisen of weigeren om als auteur van het werk te worden erkend.

  • het recht op eerbied voor zijn werk

de auteur kan optreden tegen elke wijziging van zijn werk die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden.