Sie können auf uns zählen. Ihre Urheberrechtsgebühren werden wie geplant ausgezahlt.
Haben Sie eine Frage? Finden Sie die Antwort in unseren FAQs oder benutzen Sie dieses Kontaktformular. Sie können uns jeden Werktag von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr unter 02 286 84 84 anrufen.


 

Welke rechten heeft een auteur?

Een auteur geniet vermogensrechten (die over de exploitatie van zijn werk gaan) en morele rechten (die zijn persoonlijkheid beschermen).

De vermogensrechten zijn:

  • het reproductierecht dat zowel materiële reproducties (cd's, dvd's, boeken, downloads, enz.), intellectuele reproducties (vertaling, bewerking), verhuur en uitlening en distributie omvat.
  • het uitvoeringsrecht bij mededeling aan het publiek (concert, opvoering, uitzending, internet, …)
  • het volgrecht waarbij de auteur van een werk van beeldende kunst recht heeft op een percentage bij een openbare verkoop.

De morele rechten zijn:

  • het recht om het werk bekend te maken

De auteur beslist zelf of en wanneer het werk ‘klaar’ is voor publicatie.

  • het recht op vaderschap

De auteur kan eisen of weigeren om als auteur van het werk te worden erkend.

  • het recht op eerbied voor zijn werk

de auteur kan optreden tegen elke wijziging van zijn werk die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden.