U kunt op ons rekenen. Uw auteursrechten worden zoals gepland uitbetaald. 
Hebt u een vraag? Vind het antwoord in onze FAQ’s of gebruik dit contactformulier. Bellen kan u elke werkdag van 9u30 tot 13u op 02 286 84 84

conseil d'administration
Stel u kandidaat (m/v/x) en bepaal mee de strategie van Sabam
februari 12, 2021

De gezondheidscrisis die al een jaar lang woedt, heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector en het dagelijkse leven van auteurs en uitgevers.

In deze context van instabiliteit en voortdurende onzekerheid, die de auteurs en de uitgevers heeft gedwongen om zichzelf opnieuw uit te vinden, is uw beheersvennootschap u ondanks alle moeilijkheden blijven begeleiden en ondersteunen. En Sabam is van plan op deze weg voort te gaan door in te zetten op een vlottere toegang tot en betere diensten voor haar leden. 

Zoals u weet, is Sabam een coöperatieve vennootschap. Dat wil zeggen dat zij bestuurd wordt door en voor haar aandeelhouders. Niet alleen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, maar ook het hele jaar door in het bestuursorgaan en de colleges.

Sabam is een veelzijdige en gediversifieerde onderneming, zowel op het vlak van haar medewerkers en leden als op het vlak van de disciplines die ze vertegenwoordigt. Diversiteit en inclusie zijn diep verankerd in onze waarden. We maken geen enkel onderscheid op basis van afkomst, levensbeschouwing, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid. Sabam staat open voor de samenleving en de wereld en wil dat de samenstelling van haar bestuursorgaan haar filosofie zo goed mogelijk weerspiegelt.

Zit u vol goede ideeën en wilt u zich in deze moeilijke tijd engageren voor uw auteursvereniging? Wilt u de toekomst van Sabam mee bepalen om haar te wapenen tegen de huidige en toekomstige uitdagingen? Lees dan hieronder welke mandaten vacant zijn binnen het bestuursorgaan en de colleges en stel u meteen kandidaat.

Onze statutaire algemene vergadering vindt plaats op maandag 17 mei om 14.00 uur.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is de plaats bij uitstek waar u invloed kunt uitoefenen op het beleid en waar u de strategie en de toekomst van Sabam mee kunt uitstippelen.

Het bestuursorgaan bestaat momenteel uit:

 

Discipline muziek (auteur)

 • Luc Gulinck (***)
 • Daniel Gybels (*)
 • Jan Hautekiet (*)
 • Hans Helewaut
 • Benoît Dobbelstein (*)
 • Pierre Dumoulin 
 • Manuel Hermia 
 • Anthony Sinatra (**)


Discipline muziek (uitgever)

 • CTM Entertainment Belgium bv (vertgw. Stefaan Moriau)
 • PMP Music bv (vertgw. Patrick Mortier)
 • Het Gerucht scrl (vertgw. Herman Van Laar) 
 • TEAM FOR ACTION sc (vertgw. Claude Martin)

 

Disciplines niet-muziek (auteur)

 • Ignace Cornelissen
 • Bram Renders
 • Laurence Bibot
 • Olivier Monssens 
(*) mandaten die aflopen in mei 2021
(**) gecoöpteerd op 27/10/2020 ter vervanving van Benjamin Schoos waarvan het mandaat zou aflopen in mei 2021 
(***) gecoöpteerd op 19/01/2021 ter vervanging van Tom Kestens waarvan het mandaat zou aflopen in mei 2022


  
We zijn op zoek naar kandidaten voor vier mandaten als bestuurder (voor een termijn van vier jaar):

 • twee Nederlandstalige auteurs binnen de discipline muziek;
 • twee Franstalige auteurs binnen de discipline muziek.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar een Nederlandstalige kandidaat om een mandaat als bestuurder (tot mei 2022) in hoedanigheid van auteur muziek te voltooien. 

Nederlandstalige kandidaten moeten in hun kandidaatstellingsbrief duidelijk aangeven voor welk mandaat zij zich kandidaat stellen: het mandaat van vier jaar of het te voltooien mandaat tot mei 2022. Indien zij dit niet aangeven, gaan wij ervan uit dat zij zich kandidaat stellen voor beide soorten vacante mandaten.

Colleges

De algemene vergadering kiest jaarlijks de toegevoegde leden van de colleges. Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar en kunnen slechts eenmaal in die hoedanigheid worden herkozen. 

Als toegevoegd lid van een van de colleges van Sabam hebt u enerzijds een belangrijke adviserende en anderzijds een besluitvormende rol. Zo kunt u meewerken aan het opstellen van de tarieven en regels in de desbetreffende disciplines.

We zijn op zoek naar kandidaten om twee mandaten als 'toegevoegd lid' uit te oefenen binnen het college voor muziekrechten

 • één Nederlandstalige;
 • één Franstalige.

De toegevoegde leden van het college zijn momenteel:

 • Marie Warnant
 • Studio100 NV (vertgw. Petra Vonck) (*)
(*) heeft twee mandaten als toegevoegd lid uitgeoefend

 

We zijn ook op zoek naar vier kandidaten (twee per taalstelsel) voor het college voor toneel-, literaire en audiovisuele rechten en beeldende kunsten

Let op: het gaat hier om mandaten voor één jaar, aangezien de vier toegevoegde leden die momenteel in het college zetelen, na de algemene vergadering van mei 2020 gecoöpteerd werden door het bestuursorgaan, bij gebrek aan kandidaten. Zij kunnen er slechts tot de algemene vergadering van mei 2021 zetelen

De toegevoegde leden van het college zijn momenteel:

 • Eva Cools
 • Mieke Struyve
 • David Haremza
 • Samuel Tilman

Hoe stelt u zich kandidaat?

Controleer eerst of u voldoet aan alle voorwaarden in artikel 20 (voor het bestuursorgaan) en artikel 29 (voor het college) van onze statuten.
In geval van verkiezing tot bestuurder of toegevoegd lid van een college zullen de verkozenen de deontologische code moeten ondertekenen.

Stuur uw kandidatuur uiterlijk op donderdag 1 april 2021 via aangetekende brief met ontvangstmelding naar de voorzitter van het bestuursorgaan van Sabam (Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel). Let op: aangetekende brieven moeten absoluut worden bevestigd door een e-mail aan board@sabam.be

Vermeld in uw kandidatuur duidelijk:

 • voor welk mandaat u zich kandidaat stelt;
 • of u Nederlandstalig of Franstalig bent;
 • in welke discipline u actief bent (als u lid bent voor meerdere disciplines, kunt u zich alleen kandidaat stellen in de discipline waarvoor u de meeste rechten hebt ontvangen).

Voeg ook een recent uittreksel uit het strafregister toe (afgeleverd na 1 januari 2021).

We wensen u alvast veel succes en zien u graag op onze algemene vergadering van maandag 17 mei!
 

Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering wordt op onze website gepubliceerd en twintig kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail verstuurd naar het laatst bekende adres van onze aandeelhouders.

Deze oproepingsbrief kan per post worden verstuurd naar elke stemgerechtigde aandeelhouder, op voorwaarde dat hij/zij uiterlijk op 1 april 2021 een schriftelijk verzoek richt aan algemene.vergadering@sabam.be.

Om uw stemrecht op de algemene vergadering te kunnen uitoefenen, moet u uiterlijk op 18 maart 2021 uw aandeel volledig hebben betaald.

Wilt u nagaan of u stemrecht hebt? Raadpleeg de rubriek 'Membership Information'. Die vindt u terug via MyProfile in MySabam.
 

 


 

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons