Muziekauteurs open voor dialoog met organisatoren van concerten en festivals

share

april 17, 2018

Sabam heeft vandaag kennis genomen van het vonnis van 12 april jl. in een rechtszaak die tegen haar werd aangespannen door diverse concert- en festivalorganisatoren.

De aanleiding van dit geschil betreft de tariefwijziging die Sabam heeft doorgevoerd vanaf 1 januari 2017. Na een vergelijkende studie stelde Sabam vast dat een muziekauteur in België een lagere vergoeding ontvangt voor grotere concerten en festivals dan in onze buurlanden, waar recent en in overleg met de sector de tarieven werden opgetrokken

Alle wettelijke procedures en voorschriften werden nageleefd bij het opstellen van de nieuwe tarieven. Begin 2016 heeft Sabam het controleorgaan voor het collectief beheer van de FOD Economie in kennis gesteld en een verantwoording gegeven voor de tariefwijziging.
 
De rechter heeft de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken door organisatoren van festivals en concerten niet in vraag gesteld. Wel oordeelt de rechter dat de berekeningswijze van het voorgestelde tarief moet worden herzien op een aantal punten, zoals de manier waarop de minimumvergoedingen worden vastgelegd en het exact aandeel aan gespeeld Sabam-repertoire waarmee rekening moet worden gehouden.

De organisatoren van festivals en concerten hebben voorgesteld om terug met de auteurs in dialoog te treden. Een uitnodiging waar Sabam, namens en voor haar auteurs, graag op ingaat.

Over Sabam

Sabam werd in 1922 opgericht door auteurs, voor auteurs. Als multidisciplinaire auteursvereniging, die meer dan 41.000 auteurs en een repertoire van meer dan 4 miljoen werken vertegenwoordigt, is Sabam de tussenpersoon tussen scheppende kunstenaars en de gebruikers van hun werken. Sabam beheert niet alleen de auteursrechten die aan haar zijn toevertrouwd. Via Sabam for Culture, haar culturele fonds, ondersteunt ze de artistieke sector en haar auteurs in binnen- en buitenland. Elk jaar ondersteunt Sabam financieel meer dan 130 culturele evenementen. Daarnaast biedt ze auteurs een breed en interessant beurzenpakket aan, waarmee die auteurs nieuwe werken kunnen maken, wat de hele sector ten goede komt.

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be