Muziekauteurs open voor dialoog met organisatoren van concerten en festivals

share

April 17, 2018

Sabam heeft vandaag kennis genomen van het vonnis van 12 april jl. in een rechtszaak die tegen haar werd aangespannen door diverse concert- en festivalorganisatoren.

De aanleiding van dit geschil betreft de tariefwijziging die Sabam heeft doorgevoerd vanaf 1 januari 2017. Na een vergelijkende studie stelde Sabam vast dat een muziekauteur in België een lagere vergoeding ontvangt voor grotere concerten en festivals dan in onze buurlanden, waar recent en in overleg met de sector de tarieven werden opgetrokken

Alle wettelijke procedures en voorschriften werden nageleefd bij het opstellen van de nieuwe tarieven. Begin 2016 heeft Sabam het controleorgaan voor het collectief beheer van de FOD Economie in kennis gesteld en een verantwoording gegeven voor de tariefwijziging.
 
De rechter heeft de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken door organisatoren van festivals en concerten niet in vraag gesteld. Wel oordeelt de rechter dat de berekeningswijze van het voorgestelde tarief moet worden herzien op een aantal punten, zoals de manier waarop de minimumvergoedingen worden vastgelegd en het exact aandeel aan gespeeld Sabam-repertoire waarmee rekening moet worden gehouden.

De organisatoren van festivals en concerten hebben voorgesteld om terug met de auteurs in dialoog te treden. Een uitnodiging waar Sabam, namens en voor haar auteurs, graag op ingaat.

About Sabam

Sabam is the Belgian association for authors, composers and publishers. It manages the rights of more than 41,000 members in 5 domains: music, film & television, theatre & dance, visual arts and literature. In 2017, Sabam distributed almost € 118 million in copyright royalties. In addition, it supported more than 130 cultural events and over 150 projects of its members that same year, through Sabam For Culture. More than 250 employees in Brussels are working every day to defend the rights of authors. In 2022, Sabam will celebrate its 100th anniversary.

Press contact:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be