Criteria voor uw steunaanvraag 

Sabam for Culture behandelt elke aanvraag voor een cultureel project of evenement zorgvuldig via haar commissie muziek of grote rechten. Hierin zitten experten uit uw sector. Hetzelfde geldt voor structurele steun aan beroepsverenigingen. Voor deze commissies een beslissing nemen over uw aanvraag, gaan ze na of die voldoet aan de voorwaarden die in ons reglement en onze criteria zijn vastgelegd.

 

Algemene criteria:

 • het percentage Belgisch repertoire dat u gebruikt;
 • de mate waarin uw evenement de banden en het netwerken tussen auteurs, componisten, uitgevers en de culturele en creatieve sectoren bevordert en versterkt;
 • de impact op de creatie, het gebruik en/of de export van Belgisch repertoire;
 • de impact op de professionalisering van de culturele sector en van Belgische auteurs en componisten.
   

Specifieke criteria voor evenementen en projecten:

 • het multidisciplinaire karakter (twee of meer kunstdisciplines of genres);
 • het multiculturele karakter (culturele en etnische gemeenschappen en/of minderheidsgroepen en/of nichegenres);
 • de bevordering van gendergelijkheid;
 • de nadruk op duurzaamheid in de creatieve en culturele sector (professionalisering en maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemerschap);
 • de mate waarin u toegang hebt tot andere financieringsbronnen, bv. eigen inkomsten, subsidies of andere vormen van financiering;
 • uw voorafgaande licentieaanvraag bij Unisono en de betaling van auteursrechten wanneer u Sabam-repertoire gebruikt;
 • het lokale, nationale of internationale aspect van uw project op de culturele markt.
 • een passende vergoeding voor de artiesten.
   

Specifieke criteria voor beroepsverenigingen:

 • Uw organisatie vertegenwoordigt auteurs en/of uitgevers.
 • De concrete acties en return van uw organisatie zijn duidelijk. 
 • Bijvoorbeeld, uw organisatie:
  • behartigt de belangen van auteurs, componisten en/of uitgevers;
  • bevordert de creatie, het gebruik en/of de export van hun werken;
  • helpt kunstenaars te professionaliseren.
 • We houden rekening met de mate waarin uw organisatie toegang heeft tot andere vormen van financiering of inkomsten.