Onze kantoren zijn dan wel nog gesloten tot 30 september en onze medewerkers werken thuis, toch blijven we u met raad en daad bijstaan. Uw auteursrechten worden ook zoals gepland uitbetaald.

Hebt u een vraag? Raadpleeg onze handige lijst van veelgestelde vragen. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons dan via het contactformulier. Zo wordt uw vraag met prioriteit behandeld. Wilt u toch liever telefoneren met ons? Tot 30 september kan dat elke werkdag van 9u30 tot 13u op het nummer 02 286 84 84.

Afrekeningen

Sabam maakt het onderscheid tussen twee soorten inningen: individuele en collectieve inningen.

Individuele inningen

Individuele inningen worden uitgevoerd wanneer op het moment dat de toestemming wordt verleend, het programma van uitgevoerde muziekwerken ook bekend is. Op dat moment zijn ook de rechthebbenden (auteurs, uitgevers, erfgenamen) bekend.

Het geïnde bedrag (tarifering) wordt rechtstreeks onder de rechthebbenden verdeeld.

Voorbeelden van individuele inningen zijn gekwalificeerde concerten, maar ook de inning die wordt uitgevoerd bij het persen van een digitale drager (cd, cd-rom), bij het maken van reclamespots of videoclips waarin muziek wordt gebruikt, bij onlinemuziekgebruik, enz.

Collectieve inningen

Van collectieve inningen (inningen bij de media, in de horeca, enz.) is sprake wanneer de uitgevoerde werken en de rechthebbenden niet op voorhand bekend zijn. De nieuwe structuur van Sabam die als gevolg van de reorganisatie van 2009 werd ingevoerd, heeft als doel om de repartitie sneller uit te voeren en de geldstroom van rechten - van inning tot verdeling - transparanter te maken.

Een overzicht:

Auteursrechten worden ontvangen als:

  • ofwel een individuele inning,
  • ofwel als een collectieve inning.

 
Geïnde auteursrechten worden verdeeld:

  • volgens de verdeelsleutel die door de coauteurs werd vastgelegd (bij de aangifte van het werk),
  • volgens de verdeelsleutels die bij de aangifte van het werk werden vastgelegd en, voor elk soort recht, volgens de repartitieplanning die door het bestuursorgaan wordt bekrachtigd.

Wanneer de afrekeningen juist plaatsvinden, kan je bekijken in de lijst hieronder.

Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee Sabam wederkerigheidscontracten heeft getekend, kan u hieronder terecht.

Overzicht van wederkerigheidscontracten