Beurs Fragmentvertaling
Body

Met deze beurs ondersteunen we literair auteurs om voet aan de grond te krijgen in het buitenland.  We bieden de mogelijkheid om een fragmentvertaling van een Nederlandstalig literair werk gedeeltelijk te financieren om deze aan te bieden aan buitenlandse uitgevers. Deze beurs bedraagt maximaal €  750 en staat open voor alle genres (literaire fictie; poëzie; essay;  kinder- en jeugdliteratuur; strips; non-fictie).

Criteria

 • De originele auteur van het werk is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten. Het werk wordt tijdig aangegeven en behoort 100% tot het Sabam repertoire.
 • Het originele werk werd uitgegeven bij een erkende uitgever. De uitgever moet reeds 3 werken hebben uitgegeven en dit op reguliere basis (min één uitgave per jaar). Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Het originele werk werd gedistribueerd en is in de reguliere boekhandel verkrijgbaar
 • Het originele werk had een oplage van minimum 500 exemplaren.
 • De originele auteur, de vertaler en de uitgever (indien betrokken partij) geven hun akkoord voor deze beursaanvraag.
  De vertaling mag een eigen initiatief van de auteur en/of vertaler zijn, of mag in opdracht gebeuren van een (buitenlandse) uitgever. Wij betalen 50% van de gemaakte kosten (verloning van de vertaler) terug met een maximum van €  750.
 • De originele auteur kan slechts om de twee jaar een aanvraag indienen voor deze beurs.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen literatuur voor éénzelfde publicatie.
 • De lengte van het fragment kan vrij gekozen worden. Wel gelden de volgende minima:
  • 4.000 woorden voor proza;
  • 200 regels of 13 gedichten voor poëzie;
  • 10 pagina’s voor strips en 25 voor prentenboeken.
 • Het betreft een vertaling van een professioneel vertaler. Dit moet aangetoond worden in het dossier.
 • Deze beurs is gericht op exploitatie in het buitenland. Er moet een promotioneel plan zijn om de vertaling aan de man te brengen of er moeten reeds professionele contacten gelegd zijn in het buitenland.

Uw aanvraag bevat

 • Het uitgavecontract van het originele werk
 • Het akkoord van originele auteur en de vertaler
 • Het CV/bibliografie van de originele auteur en van de vertaler
 • Een budgetraming met een vermelding van andere inkomsten en subsidies. Uitbetaling volgt na het opsturen van de bewijsstukken of facturen.
 • Een motivatie van de vertaling en de gekozen taal samen met een promotioneel plan.

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het logo van Sabam For Culture in de fragmentvertaling en op alle promotionele dragers en een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

Daarnaast vragen we u om ons de eventuele resultaten van de fragmentvertaling te bezorgen.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Afsluitdata voor deze beurs:

 • 30 juni
 • 30 oktober

Hebt u vragen? Laat het ons weten op sabamforculture@sabam.be