Creatiebeurs Literatuur

Sabam for Culture ondersteunt literaire auteurs bij de creatie van nieuw werk. Deze beurs biedt ondersteuning aan auteurs zodat deze tijd kunnen vrijmaken voor het schrijven van nieuw werk of om financiële kosten (research) te dekken. Deze beurs staat open voor alle genres (literaire fictie; poëzie; essay;  kinder- en jeugdliteratuur; non-fictie). Ook een veelbelovend literair debuut komt in aanmerking. Deze beurs bedraagt € 1.500.

Criteria

 • De auteur is aangelsoten bij Sabam of wenst aan te sluiten. Het werk wordt tijdig aangegeven en behoort 100% tot het Sabam repertoire.
 • Het literaire werk zal worden uitgegeven bij een erkende uitgever. De uitgever moet reeds 3 werken hebben uitgegeven en dit op reguliere basis (min één uitgave per jaar). Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Deze beurs is voornamelijk gericht op de ondersteuning van nieuw talent. Echter zonder limiet op leeftijd of aantal gepubliceerde werken. Een externe jury beslist welke beurzen effectief goedgekeurd worden.
 • De eerste oplage bedraagt minimum 500 exemplaren
 • Het literaire werk wordt gedistribueerd en zal in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn
 • Enkel origineel werk komt in aanmerking. Vertalingen, bewerkingen of heruitgaven komen niet in aanmerking.
 • Het literaire werk bestaat ten minste uit 50% tekst. Publicaties met 50% illustraties of meer kunnen aanspraak maken op onze beurs illustratie en strip.
 • De originele auteur kan slechts om de twee jaar een aanvraag indienen voor deze beurs.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen literatuur voor éénzelfde publicatie.
 • De aanvraag gebeurt minstens 6 maanden voor de eerste publicatie

Uw aanvraag bevat

 • Het uitgavecontract of de intentieverklaring met de uitgever
 • Het CV/bibliografie van de originele auteur en van de uitgever
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden
 • Een algemene planning van de publicatie (datum van publicatie, promotioneel plan, …)
 • Een vermelding van andere inkomsten en/of subsidies
 • Synopsis van het werk

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo in de publicatie en op alle promotionele dragers en een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

Praktische info:


Deze beurs aanvragen? Klik hier!

Afsluitdata voor deze beurs:

 • 30 mei
 • 6 november