Aangifte werk
MySabam
Geef uw werken aan, bekijk uw afrekeningen en meer.
Aanmelden

Niet-uitgegeven werken

Muziekwerken waar geen uitgever bij betrokken is, dient u zelf aan te geven. U kan dat doen via MySabam.

Hebt u nog geen account, neem dan contact met onze customer service.

Zolang uw werken nog niet in het openbaar worden uitgevoerd, hoeft u ze niet aan te geven. Dit verandert echter als ze worden gespeeld of op een geluidsdrager of via het internet worden uitgebracht. Anders kunnen we de geïnde rechten niet uitkeren.

  • Een partituur of opname van uw werk is niet nodig tenzij bij:
  • klassieke muziek of jazz (een partituur)
  • bewerkingen van het publiek domein (een partituur of opname)
  • elektroakoestische en aleatorische muziek (een opname en een partituur of technische beschrijving)

OPGELET: Vergeet na de aangifte van uw werken zeker ook niet de uitvoeringen ervan regelmatig te signaleren! Dit kan u eveneens doen via MySabam.

Uitgegeven werken

Dit zijn werken waarvoor een contract is afgesloten tussen de auteur(s) en één of meerdere uitgevers.

Uitgegeven muziekwerken moeten steeds worden aangegeven door de uitgevers. Het kan gaan om originele uitgaven of subuitgaven.

Aangifte van agreements en uitgegeven muziekwerken

Q&A

Commissie Classificatie Muziek

Sabam int auteursrechten voor muziekwerken. Als een Sabam-lid aanduidt dat een muziekwerk tot het genre Klassiek of Jazz behoort, dan zal Sabam dit controleren. Gespecialiseerde commissies zullen deze muziekwerken beoordelen om zo het genre al dan niet te bevestigen. U kan het werkingsreglement van de commissie hier bekijken.  

Commissie Bewerking op Publiek Domein

Wanneer u als Sabam-lid een bewerking maakt op een muziekwerk behorend tot het publiek domein, dan zal een gespecialiseerde commissie oordelen of uw bewerking effectief een originele bijdrage levert. Indien zo, dan zal u een arrangeurs-, adaptators toegekend worden. U kan het intern werkingsreglement hier bekijken.
In de Europese Unie is een werk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur. Daarna behoort het werk tot het publiek domein en kan het vrij worden gebruikt.

OPGELET: Vergeet zeker ook niet de uitzendingen van uw werken te signaleren! Nadat u uw werk hebt aangegeven, is het belangrijk Sabam op de hoogte te brengen van het gebruik ervan. Dit kan u eveneens doen via MySabam.
Hebt u nog geen account? Neem dan contact op met onze customer service.