Q&A ICE

Wat is ICE?

ICE staat voor International Copyright Enterprise. Het is een gecentraliseerde databank voor muziekwerken.

Engeland (PRS), Zweden (STIM), Nederland (BUMA), Denemarken (KODA), Noorwegen (TONO) en Finland (TEOSTO) vertrouwen hun documentatie vandaag al toe aan ICE. Duitsland (GEMA) zal volgen.

 

Waarom gaat Sabam in zee met ICE?

Het muzieklandschap verandert en auteursrechten komen onder vuur te staan. Alleen door samen te werken, kunnen we de toekomst van de rechten van duizenden creatievelingen vrijwaren.

Dubbel werk? Neen, bedankt.

Alle auteursverenigingen hebben een werkendocumentatie nodig. Zonder documentatie kunnen ze niet weten aan welke auteurs, componisten of uitgevers ze de rechten moeten uitkeren.

ICE zorgt ervoor dat de auteursverenigingen niet meer elk afzonderlijk die informatie moeten verwerken.

Ze bieden een gecentraliseerde databank die de verschillende verenigingen kunnen gebruiken voor hun afrekeningen.

Meer gedocumenteerde werken: van 2,6 miljoen naar 16,6 miljoen

We breiden onze databank uit met 14 miljoen muziekwerken. Dat wil zeggen dat we op het moment van de afrekening meer kans hebben om de rechten te kunnen uitkeren. We beschikken immers over een veel grotere databank om het juiste werk in terug te vinden.

Discussie na afrekening wordt discussie voor afrekening.

Soms krijgt Sabam van een auteursvereniging in het buitenland te veel of te weinig rechten voor zijn leden. We sturen dan rechten terug of eisen het juiste aandeel voor ons lid. Jammer genoeg gebeurt dat na afrekening, en moet u dus soms nog langer wachten op uw juiste aandeel. Dankzij ICE gebeurt de discussie over de verdeling voor de afrekening. Past BUMA een ander aandeel toe dan Sabam? Dan bekijken we dat voor en niet meer na de feiten.  

Kostenefficiëntie

Sabam streeft er elke dag naar efficiënter te werken en auteursrechten uit te keren tegen een zo laag mogelijke kost. ICE zorgt er mee voor dat het verschil tussen de rechten die we voor u innen en het bedrag dat we u uitkeren zo laag mogelijk ligt.

 

Welke auteursverenigingen zijn aangesloten bij ICE?

In juli 2016:

PRS - Engeland

STIM - Zweden

POLARIS – Finland, Denemarken, Noorwegen

BUMA - Nederland

Sabam - België

GEMA - Duitsland

De klanten van ICE raadplegen kan via: http://www.iceservices.com/our-customers/

 

Ik heb een probleem of vraag. Waar kan ik terecht?

Raadpleeg zeker de antwoorden op de vragen in deze lijst.

Geen antwoord gevonden? Op ice@sabam.be kan u terecht met al uw vragen over de nieuwe manier van werken.

Eerder een beller? Bel naar 02/286.84.84. Onze Customer Service 1st line zal u doorverbinden met de juiste specialist.

 

Ik ben een auteur/componist. Hoe kan ik werken aangeven?

Net als vroeger: online via MyWorx of op papier.

MyWorx krijgt een nieuw kleedje en het formulier ziet er iets anders uit, maar voor de rest blijft alles bij het oude.

Verdeelsleutels kan u vrij kiezen en alleen de andere Sabam-rechthebbenden moeten de verdeling bevestigen.

 

Werkt u met een uitgever? Dan zorgt die voor de aangifte van uw werken. U hoeft de aangifte niet meer te ondertekenen of online te bevestigen. U kan de aangiftes van uw uitgever bekijken via Surf&Search of het nieuwe MyAgreements.

In de toekomst zal u via mail verwittigd worden als een uitgever u opneemt in een werk. Die mailverwittiging is vandaag nog niet beschikbaar.

We raden u aan om als auteur/componist altijd een werkaangifte te doen zonder uitgever. Op die manier legt u de verhouding tussen de verschillende intellectuele rechthebbenden vast. Niemand kan die verhouding aanpassen zonder contact met u op te nemen.

 

Via MyWorx in de eServices

Als uw manager een account heeft, kan hij via de nieuwe MyWorx voor u muziekwerken registreren. U hoeft ze dan enkel nog online te bevestigen.

Iets voor u? Geef uw manager een volmacht via dit formulier.

 

Op Papier

Vul het aangifteformulier in, laat het ondertekenen door de andere Sabam-rechthebbenden en stuur het naar member@sabam.be of Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel.

Sabam streeft ernaar papier op te geven tegen 2020, waarom niet nu al een eAccount aanmaken?

Vraag uw unieke gegevens op via member@sabam.be en registreer via sabam.be.

 

Ik ben een uitgever. Hoe kan ik werken aangeven?

U kan werken aangeven via CWR (Common Works Registration. Meer informatie vind u op de CISAC website) of via MyWorx. Tape en Tape Lite aanvaarden we niet meer.

Bent u een middelgrote uitgever voor wie CWR een te grote investering is en MyWorx te arbeidsintensief? Dan is het goed te weten dat we werken aan een alternatief. Tot dan is MyWorx de beste optie.

De belangrijkste wijziging is de introductie van het Agreement. In plaats van Sabam een uitgavecontract toe te sturen, registreert de uitgever zelf de afspraken die hij heeft met zijn auteurs/componisten heeft vastgelegd.

U hoeft ons dus geen uitgavecontracten meer op te sturen. Sabam kan die contracten niet langer registreren.

Hieronder vindt u in een notendop hoe u nieuwe werken aangeeft.

 

Stap 1: Het agreement

Een ‘agreement’ is als een kapstok waar je werken kan aanhangen. Het legt zowel het gebied (België, wereld, Benelux…) als de startdatum vast.

Een nieuw agreement aangeven kan vanaf 20 juli via MyAgreements (via uw huidige eAccount) of op papier (pdf zal beschikbaar zijn op onze website).

Na de aangifte krijgt u een ICE Agreement Number. U kan werken aangeven met het volgnummer van uw aangifte of met het ICE Agreement Number.

De contracten die u in het verleden bij ons aangaf, zullen zichtbaar zijn in MyAgreements.

 

Stap 2: De werken

Door bij de werkaangifte te verwijzen naar het ICE Agreement Number, past u een gebied en startdatum toe op de werkverdeling.

Werken aangeven kan via CWR (vermeld het ICE Agreement Number in uw bestand), MyWorx of op papier.

Sabam streeft ernaar papier op te geven tegen 2020, waarom niet nu al een eAccount aanmaken?

Vraag uw unieke gegevens op via member@sabam.be en registreer via sabam.be.

Hebt u vragen over het aangeven van werken? Contacteer ice@sabam.be of bel onze Customer Service op 02/286.84.84. We sturen u door naar de juiste specialist.

 

Van waar komen al die dubbels in Surf & Search?

Vóór ICE zag je in Surf & Search één lijn per werk. Dat is bij ICE ook zo, alleen gebeurt dat pas op het moment dat er meer dan 10€ beschikbaar is op een werk.

Het kan dus bijvoorbeeld dat u naast uw eigen werkaangifte ook de aangifte ziet door uitgever X en uitgever Y. Dat zijn drie lijnen voor eenzelfde muziekwerk.

Zodra uw werk wordt uitgevoerd op radio, tv, live, … en het minstens 10€ rechten genereert, vragen we ICE de verschillende lijnen samen te brengen tot één muziekwerk met één rechtenverdeling. Op die manier kunnen we de rechten juist berekenen, rekening houdend met ieders aandeel.

 

Van waar komen al die dubbels in MyTrax?

Vóór ICE zag je in MyTrax één lijn per muziekwerk. Dat is bij ICE ook zo, alleen gebeurt dat pas op het moment dat er meer dan 10€ beschikbaar is op een muziekwerk.

Het kan dus bijvoorbeeld dat u naast uw eigen werkaangifte ook de aangifte ziet door uitgever X en uitgever Y. Dat zijn drie lijnen voor eenzelfde muziekwerk.

Zodra uw werk wordt uitgevoerd op radio, tv, live, … en het minstens 10€ rechten genereert, vragen we ICE de verschillende lijnen samen te brengen tot één muziekwerk met één rechtenverdeling. Op die manier kunnen we de rechten juist berekenen, rekening houdend met ieders aandeel.

 

Ik ben een uitgever. Waarvoor dient MyAgreements?

Via MyAgreements kan u:

 • Via New Request:

- Nieuwe agreements aangeven (Dat is de eerste stap in de aangifte van werken. Meer informatie over werken aangeven vindt u onder ‘Ik ben een uitgever. Hoe kan ik werken aangeven?’)

- Agreements wijzigen of beëindigen

- Werken of componisten afmelden

 • Via My Requests:

- De agreements bekijken die u sinds 20 juli op papier of online hebt ingediend

 • Via Search Agreements:

- De agreement database van ICE raadplegen. U vindt er onder andere alle agreements die u eerder als uitgavecontract bij ons aangaf.

 

Ik ben een auteur. Waarvoor dient MyAgreements?

Via MyAgreements kan een auteur zien welke uitgevers werken aangeven waarin hij/zij als rechthebbende voorkomt en onder welke voorwaarden (startdatum van de overeenkomst en gebied).

 

Ik ben een uitgever en wil een werk(en) en/of componist(en)/auteur(s) afmelden. Hoe doe ik dat?

 • Componist(en)/auteur(s):

- MyAgreements > New Request > Stopzetting

- Kies een agreement

- Kies de componist(en)/auteur(s)

- ICE maakt een nieuw Agreement number aan voor de geselecteerde componist(en)/auteur(s) en voegt een einddatum toe.

 

 • Een lijst van werken:

Een lijst van werken binnen eenzelfde agreement (maar niet het volledige agreement): stuur een mail naar ice@sabam.be en vermeld volgende informatie:

 • Werkgegevens: titles + ICE workkey of componisten/auteurs
 • ICE agreement code
 • Assignor name van agreement (Componist/Auteur voor originele uitgave of Originele uitgever voor subuitgave)
 • Assignee naam van agreement (Uitgever voor originele uitgave of Sub-uitgever voor subuitgave)
 • Einddatum
 • Nacollectie (indien nodig)

 

Een lijst van werken die onder verschillende agreements valt: stuur een mail naar ice@sabam.be en vermeld volgende informatie:

 • Afmelding of annulatie van een claim
 • Titel(s)
 • ICE-work Key (op te zoeken via Surf & Search)
 • Omschrijving:
  -Welke claim wordt ingetrokken (claim met componist/auteur,  claim als sub-uitgever, …)?
  -Reden van de afmelding of annulatie (foutieve aanmelding, beëindiging contract, …).

                                - Een agreement stopzetten, behalve een lijst van werken

MyAgreements > New Request > Stopzetting

Volg de stappen tot u onder het punt ‘retentie’ een werkenlijst kan doorgeven.

ICE maakt een nieuw agreement number enkel geldig voor de overblijvende werken.

 • Volledig Agreement:

- MyAgreements > New Request > Stopzetting

 

Ik ben een uitgever en wil een Agreement afmelden en een nacollectieperiode instellen.

Ga naar MyAgreements.

Kies New Request > Stopzetting

Er zijn drie opties:

-Cut off

-Onbeperkte nacollectie

-Nacollectie tot een bepaalde datum

U kan uw voorkeur aangeven per retentie (beperkte lijst van werken).

 

Ik ben een uitgever en wil een werk aangeven maar heb een Agreementnummer nodig. Waar vind ik dat?

Hebt u uw agreement al aangegeven?

            MyAgreements > Search Agreements voor de hele ICE databank

MyAgreements > MyRequest voor uw agreements ingediend op papier of online sinds 20 juli 2016.

Hebt u uw agreement nog niet aangegeven?

            Geef een nieuw agreement aan via MyAgreements > New Request

Uw ICE agreement number ontvangt u na een aantal dagen via mail en is altijd terug te vinden via MyRequests.

 

Ik ben niet akkoord met een werkverdeling, wat moet ik doen?

U ontvangt een afrekening en bent niet akkoord met het toegekende percentage of u ziet een verkeerde werkverdeling in Surf&Search?

Contacteer ons via ice@sabam.be en vermeld zeker de titel en de ICE Work key of Sabam werkcode.

 

Ik ben een uitgever en wil een administratiecontract aangeven.

Dat doet u net als vroeger. Bezorg ons een kopie van het administratiecontract via member@sabam.be.