Wij verhuizen! Daardoor zijn onze kantoren vanaf 18 november gesloten. U kan onze diensten in deze periode uiteraard blijven contacteren. Vanaf 12 december verwelkomen wij u graag op ons nieuwe adres.

Exportbeurs voor internationale concertreeks

Sabam For Culture steunt haar leden bij een internationale concertreeks. De concerten zijn gekoppeld aan de promotie van een officiële release en hebben betrekking op voorprogramma’s en headline shows. Ook festivals komen in aanmerking voor ondersteuning.

Criteria

 • De aanvrager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit Vlaanderen of Brussel die de artiest vertegenwoordigt, hetzij een artiest met effectieve verblijfplaats of hoofdzetel in Vlaanderen of in Brussel.
 • De aanvrager moet reeds zijn sporen verdiend hebben op Belgische podia, media-aandacht gekregen hebben en omringd zijn door management en bookingskantoor.
 • De auteurs en componisten van de uitgevoerde werken zijn voor het betrokken gebied aangesloten bij Sabam. De auteurs hebben minstens 50% van de uitgevoerde werken op hun naam.
 • De concertreeks heeft een internationaal en kwaliteitsvol karakter.
 • Het betreft voorprogramma’s en/of headline concerten. Festivals kunnen in aanmerking komen.
 • De concerten staan in het teken van de promotie van een nieuw album. Er is een officiële release in de betrokken landen (omringd door partners).
 • De concertreeks omvat minimum 5 concerten over een periode van maximum 1 maand. Indien het om 1 buitenlands concert gaat, kan er beroep gedaan worden op de beurs ‘showcase bij release in het buitenland’. De twee beurzen kunnen niet gecombineerd worden.
 • Belgische concerten worden niet in rekening gebracht.
 • De aanvraag moet minstens 1 maand voor de concertreeks worden ingediend.
 • Er mag maximum 1 aanvraag per jaar per artiest ingediend worden en dit maximum 2 jaar na elkaar.

Indien uw dossier afwijkt van de vooropgestelde criteria, moet de aanvraag gemotiveerd worden. Afwijkende dossiers worden voorgelegd aan een externe commissie.

Steun

 • De beurs dient om kosten te dekken zoals vervoer, accommodatie, eventuele huur van een ruimte of backline, deelname aan promotiekosten, gage muzikanten en technische crew.
 • De beurs kent een maximumbedrag van 2.500 euro.

Bij de toekenning van de steun wordt rekening gehouden met onderstaande elementen:

 • De partners die de concertreeks opzetten.
 • De promotie die in het territorium wordt gevoerd door de partners.
 • De faam van de concertzalen of festivals
 • Het belang van deze concerten voor de carrière van de muziekgroep.

Wat verwachten wij van u?

 • Een gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven. Dit bevat ook ontvangsten zoals subsidies of tussenkomsten van overheden, labels, uitgevers, sponsors… Het overzicht wordt na afloop verantwoord met bewijsstukken (facturen), en dit ten laatste twee maanden na de concertreeks.
 • De aanvrager geeft een overzicht van de personen die betrokken zijn bij de productie van de concertreeks. Voor elke persoon wordt een duidelijke functie omschreven.
 • De aanvrager bezorgt een verslag waarin de verwezenlijkingen en eventuele toekomstplannen in de betrokken territoria worden toegelicht.
 • De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo op alle promotionele dragers (posters, flyers, video’s) 

Praktisch

De commissie Sabam For Culture behoudt zich het recht voor aanvragen te weigeren. Dit afhankelijk van het beschikbare budget. Het saldo zal na controle van de bewijsstukken en na het plaatsvinden van de concerten uitbetaald worden. De uitbetaling gebeurt op basis van een factuur met onderstaande gegevens:

Sabam For Culture
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270

Vermelding factuur

Beurs voor internationale concertreeks. Bijdrage tot diverse kosten.
Voor btw-plichtigen geldt een btw-voet van 21%

Opsturen dossier

Stuur uw dossier samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be