Internationale concertreeks
Body

Sabam for Culture steunt haar leden bij een internationale concertreeks. De concerten zijn gekoppeld aan de promotie van een officiële release en hebben betrekking op voorprogramma’s en headline shows. Ook festivals komen in aanmerking voor ondersteuning.

 

Criteria

 • De aanvrager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit Vlaanderen of Brussel die de artiest vertegenwoordigt, hetzij een artiest met effectieve verblijfplaats of hoofdzetel in Vlaanderen of in Brussel.
 • De aanvrager moet reeds zijn sporen verdiend hebben op Belgische podia, media-aandacht gekregen hebben en omringd zijn door management en bookingskantoor.
 • De auteurs en componisten van de uitgevoerde werken zijn voor het betrokken gebied aangesloten bij Sabam. De auteurs hebben minstens 50% van de uitgevoerde werken op hun naam.
 • De concertreeks heeft een internationaal en kwaliteitsvol karakter.
 • Het betreft voorprogramma’s en/of headline concerten. Festivals kunnen in aanmerking komen.
 • De concerten staan in het teken van de promotie van een nieuw album. Er is een officiële release in de betrokken landen (omringd door partners).
 • De concertreeks omvat minimum 5 concerten over een periode van maximum 1 maand. Indien het om 1 buitenlands concert gaat, kan er beroep gedaan worden op de beurs ‘showcase bij release in het buitenland’. De twee beurzen kunnen niet gecombineerd worden.
 • Belgische concerten worden niet in rekening gebracht.
 • De aanvraag moet minstens 1 maand voor de concertreeks worden ingediend.
 • Er mag maximum 1 aanvraag per jaar per artiest ingediend worden en dit maximum 2 kalenderjaren na elkaar. Als u bijvoorbeeld in 2022 en 2023 een aanvraag hebt ingediend, moet u wachten tot januari 2025 om een nieuwe aanvraag in te dienen. 


Steun

 • De beurs dient om kosten te dekken zoals vervoer, accommodatie, eventuele huur van een ruimte of backline, deelname aan promotiekosten, gage muzikanten en technische crew.
 • De beurs bedraagt maximaal 2.500 euro en dient enkel om eventuele verliezen van uw concertreeks te compenseren.


Bij de toekenning van de steun wordt rekening gehouden met onderstaande elementen:

 • De partners die de concertreeks opzetten.
 • De promotie die in het territorium wordt gevoerd door de partners.
 • De faam van de concertzalen of festivals
 • Het belang van deze concerten voor de carrière van de muziekgroep.


Wat verwachten wij van u?

 • Een gedetailleerd overzicht in Excel van ontvangsten en uitgaven. Vul dit document in om ons uw gedetailleerde overzicht te sturen.
  • dit bevat ook ontvangsten zoals subsidies of tussenkomsten van overheden, labels, uitgevers, sponsors… Het overzicht wordt na afloop verantwoord met bewijsstukken (facturen), en dit ten laatste twee maanden na de concertreeks;
  • merchandising mag niet worden opgenomen in uw inkomen.
 • De aanvrager geeft een overzicht van de personen die betrokken zijn bij de productie van de concertreeks. Voor elke persoon wordt een duidelijke functie omschreven.
 • De aanvrager bezorgt een verslag waarin de verwezenlijkingen en eventuele toekomstplannen in de betrokken territoria worden toegelicht.
 • De vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op alle promotionele dragers (posters, flyers, video’s) 


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!