Opleiding
Body

Investeert u als auteur/componist in uw eigen ontwikkeling, toekomst en carrière? 

Neem dan deel aan nationale of internationale opleidingen, workshops en masterclasses én krijg de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald door Sabam for Culture, tot 750 euro per jaar. 

Eventuele transportkosten (in België en in het buitenland) of verblijfskosten (in het buitenland) komen ook in aanmerking.


Voorwaarden:

 • U bent aangesloten bij Sabam als auteur/componist.
 • U vraagt de beurs aan voordat u deelneemt aan de opleiding, workshop of masterclass;
 • U volgt een opleiding, workshop of masterclass over één van de volgende onderwerpen, en met een verhoogde mate van professionalisering of ondernemerschap als einddoel:
  • Songwriting, compositie en arrangement.
  • Beatmaking / producing
  • Het gebruik van specifieke softwareprogramma’s rond muziekproductie en  creatie (bv. DAW-programma’s)
  • Het promoten, releasen, financieren of organiseren van uw persoonlijk artistiek project. 
 • Het gaat over een bijkomende opleiding in uw professionele carrière.
 • Gedurende een bepaalde periode werkt u actief aan het uitbreiden of perfectioneren van uw kennis en vaardigheden.
 • Alleen erkende en interactieve opleidingen komen in aanmerking. Zijn uitgesloten:
  • bachelor- of masteropleidingen en inschrijvingen in het deeltijds kunstenonderwijs (DKO); 
  • online opleidingen;
  • opleidingen om een instrument aan te leren;
  • opleidingen die focussen op geluidstechniek;
  • andere langdurige opleidingen (bv. privélessen of avondonderwijs).
 • De opleiding wordt georganiseerd door derden en onderwezen door een expert die voldoende ervaring met de inhoud kan aantonen. 


Uw dossier bevat:

 • een motivatie van uw steunaanvraag;
 • een schatting van de kosten; 
 • Let op: de volgende kosten komen niet in aanmerking:
  • aankoop van instrumenten, software of  computerapparatuur;
  • cateringkosten, restaurantkosten of dagvergoedingen.

Na afloop verantwoordt u deze kosten aan de hand van bewijsstukken (facturen).

 • eventuele vergoedingen, tussenkomsten en/of subsidies die u gekregen hebt van derden zoals overheden, labels en sponsors;
 • een link naar de opleiding, workshop of masterclass;
 • een overzicht van de personen die betrokken zijn bij de activiteit.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Vraag uw beurs aan!