Promotie van producties in eigen beheer
Body

U brengt een nieuw album uit in eigen beheer en investeert minstens 1.000 euro om dit promoten? Dan ondersteunt Sabam for Culture u door de helft van uw promotionele kosten terug te betalen.


Bedrag van de beurs

 • Voor digitale releases ontvangt u een steun van maximaal 1.000 euro
 • Voor fysieke releases bedraagt deze steun maximaal 2.000 euro


Voorbeeld: U geeft 1.500 euro uit aan promotionele kosten. Dan ontvangt u van Sabam for Culture een steun van 750 euro (50%). 


Wie komt in aanmerking?

Om aanspraak te maken op deze beurs voldoet u aan onderstaande criteria:

 • uw productie in eigen beheer bevat minstens 50% werken die uitsluitend, geschreven en/of gecomponeerd door leden van Sabam.
 • u brengt het album uit in eigen beheer, en hebt dus geen overeenkomst met een platenfirma of een uitgever. Het is wel toegestaan om samen te werken met een distributeur die uw album verspreidt en de promotie voorziet.

Voor bandleden die zelf de uitgever zijn, geldt een uitzondering.


Welke kosten dekt de beurs?

Deze beurs dekt de volgende vergoedingen aan derden:

 • vergoeding aan een externe persagent of community manager voor uitwerking van een communicatiestrategie of promotie.
 • aankoopprijs van advertentieruimte op radio, televisie, gedrukte, digitale en/of sociale media (digitale marketing) voor meer zichtbaarheid rond de release.
 • creatie van een professioneel persdossier, inclusief kwaliteitsvolle fotoshoot, biografie en alle benodigde materialen om uw project voor te stellen.
 • de productie van teasers en/of korte video’s (shorts, 30 sec max) ter promotie van uw album of singles via verschillende platforms.
   
 • Let op: de volgende kosten komen niet in aanmerking:
   
  • de productie van een volledige videoclip of live sessie wordt niet vergoed via deze beurs;
  • merchandising;
  • perskosten voor het album/single;
  • zaalhuurkosten.


Toekenningsvoorwaarden

 • Dien uw aanvraag minstens één maand vóór de officiële releasedatum van uw productie in eigen beheer in, zoals vermeld in uw gedetailleerd communicatieplan.
 • De fysieke oplage bedraagt minimaal 300 exemplaren. Indien die lager ligt, gelden de voorwaarden voor een digitale release.
 • U kan deze beurs maximaal twee keer ontvangen per artiest/band, gedurende uw hele carrière.
 • Volledige albums, ep's alsook singles komen in aanmerking. Voor singles moeten er minimaal drie releases gepland zijn binnen een periode van maximaal twaalf maanden.
 • De zichtbaarheid van Sabam for Cuture moet worden verzekerd door :
  • Het Sabam for Culture logo op de CD/vinyl hoes te zetten, samen met de vermelding " met steun van Sabam for Culture".

   Of
    
  • Een post gewijd aan onze steun te delen op uw sociale netwerken, met vermelding van onze officiële pagina's (@sabamofficial). Een screenshot is nodig voor de betaling van de beurs.
 • Heruitgaven komen niet in aanmerking.


Uw aanvraag bevat

 • een biografie van de artiest of band (maximaal één pagina);
 • een kopie van de Sabam-aangiftes voor de muziekwerken op het album; 
 • uw promotieplan en/of mediaplan, met vermelding van de releaseperiode van uw album of single en de betrokken partners;
 • uw budget in Excel-formaat met vermelding van de gedetailleerde promotiekosten exclusief btw, alsook de ontvangen steun/subsidies van derden;
 • Als het een fysieke releases is, zorgt u voor een bewijs van betaling van de reproductierechten. Als lid van Sabam betaalt u de reproductierechten voor uw productie. U kunt echter in aanmerking komen voor een vrijstelling van auteursrechten, zie de voorwaarden hier. Als u recht heeft op een vrijstelling, vraag deze dan aan via het Unisono-platformLet op: als u nog geen klantenaccount heeft, moet u zich eerst registreren.
 • Voor een digitale release levert u ons een bewijs van distributie op verschillende online platformen zoals Spotify, Deezer, Apple Music …


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Vraag uw beurs aan!