Residentie voor de creatie van een concert
Body

Wordt u als auteur/componist of muziekgroep uitgenodigd om deel uit te maken van een gratis residentiewerking voor de creatie van een concert in binnen- of buitenland? Dan zit u hier goed. Met deze beurs kan u uw talenten verder ontwikkelen in een professionele context. 

Deze beurs vergoedt 50% van de kosten die direct verband houden met uw residentie voor de creatie van een concert, met een maximum van 1.000 euro per jaar per soloartiest of muziekgroep.


Voor wie?

 • U bent soloartiest of een muziekgroep en lid van Sabam (minstens 50% van de bandleden zijn lid van Sabam).
 • U wordt gratis uitgenodigd door een concertzaal, cultuurcentrum of festival om deel te nemen aan hun residentieprogramma voor minimaal 3 dagen.


Welke kosten dekt de beurs?

 • Een vergoeding aan de leden van de muziekgroep voor hun deelname aan de residentie (max. 500 euro in totaal voor alle leden van de muziekgroep).
 • Productiekosten in het kader van de voorbereiding van het concert:
  • verlichting;
  • enscenering;
  • decor;
  • vergoeding van sessiemuzikanten (een sessiemuzikant is een instrumentalist of vocalist die geen deel uitmaakt van de groep / het soloproject en wiens belangrijkste activiteit is om de instrumentale partijen te spelen die geschreven zijn door verschillende auteurs of componisten tijdens residentie sessies);
  • technici of producers;
  • coaching
 • Transport- en verblijfskosten. 
   
 • Let op: de volgende kosten komen niet in aanmerking:
  • aankoop van instrumenten of software;
  • zaalhuur (u moet gratis uitgenodigd zijn) ;
  • promotiekosten;
  • kosten in verband met een video live sessie, videoclip of aftermovie;
  • kosten voor het huren van een opnamestudio;
  • cateringkosten, restaurantkosten of dagvergoedingen.


Toekenningsvoorwaarden

 • Als artiest of muziekgroep kan u deze beurs tijdens uw carrière maximaal twee keer aanvragen. Om diversiteit te ondersteunen, houden we rekening met het aantal aanvragen gelinkt aan éénzelfde residentieplek. 
 • De residentieplek organiseert een concert waarbij u kan spelen voor publiek. Uw beurs wordt na het concert betaald.
 • De residentie is in handen van een concertzaal, een cultuurcentrum of festival. Het aanbod van deze residentie is een integraal onderdeel van haar structurele werking.
 • Uw aanvraag moet worden ingediend vóór het begin van uw residentie.
 • De residentieplek biedt financiële ondersteuning en/of andere middelen als onderdeel van het residentieprogramma, zoals: 
  • mogelijkheden om in een concertzaal of op het festival te spelen;
  • een fysieke werkruimte en tijd waarin u zich kan ontwikkelen en laten inspireren; 
  • externe coaching/begeleiding; 
  • een artistieke vergoeding; 
  • nationale en internationale netwerkmomenten;
  • een verblijf gedurende de residentie.


Uw aanvraag bevat

 • een bewijs van de uitnodiging voor de residentieplek, met vermelding dat de residentie gratis is en de periode en duur van deze residentie; 
 • een biografie van de artiest of band;
 • een begroting in Excel-formaat met een overzicht van alle geplande uitgaven tijdens uw residentie, exclusief btw. Uw budget vermeldt ook financiële steun van derden, zoals subsidies en/of hulp van de residentieplaats. Sabam for Culture kan ook andere subsidies in overweging nemen bij het beoordelen van uw aanvraag.
 • een motivatie waarin u het belang van deze residentie kadert binnen uw carrière.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Vraag uw beurs aan!