Showcase bij release in het buitenland
Body

Doel van de steun
 

Artiesten uit Vlaanderen of Brussel de mogelijkheid geven in het buitenland op te treden om hun nieuwe release te promoten binnen een nieuw territorium. De showcase heeft als doel om professionals uit te nodigen en voet aan grond te krijgen in het betrokken land. De artiest(en) en hun begeleiding (managers, bookers, labels, promo…) zorgen er voor dat lokale professionals (booker, platenfirma of persattaché) meewerken aan de organisatie en de promotie van het optreden. Dit via alle mogelijke kanalen (pers, media, social media, uitnodigingen professionals…) om de slaagkansen te verhogen.

Ontvankelijkheidscriteria

Om van deze steun te kunnen genieten moet de artiest:

 • reeds zijn sporen verdiend hebben op Belgische podia, in de media aandacht gekregen hebben en omringd zijn door management en bookingskantoor
 • hetzij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit Vlaanderen of Brussel zijn die de artiest vertegenwoordigt, hetzij een artiest met effectieve verblijfplaats of hoofdzetel in Vlaanderen of in Brussel
 • minstens 2 maanden voor het / de optreden (s) de aanvraag indienen

Komen in aanmerking:

 • optredens die de effectieve relatie met professionele partners uit het betrokken land aantonen. Denk aan een producent voor één concertdatum, de medewerking van een plaatselijke uitgever/booker/label, op voorhand gemaakte mediapromotie waaruit interesse blijkt…
 • het concert vindt plaats op een locatie waar de kans reëel is dat professionals uit de muzieksector aanwezig zijn
 • optredens die georganiseerd worden met de hulp van een professional uit Vlaanderen of Brussel die, door zijn praktische kennis van het betrokken gebied, samenwerkingen met het plaatselijke beroepsmilieu kan opzetten
 • het concert betreft geen voorprogramma. De artiest is de hoofdgroep die avond
 • om van deze steun te kunnen genieten moeten de auteurs en componisten van de uitgevoerde werken voor het betrokken gebied aangesloten zijn bij Sabam. De auteurs hebben minstens 50% van de uitgevoerde werken op hun naam
 • de beurs dient om kosten te dekken zoals vervoer, accommodatie, eventuele huur van een ruimte of backline, deelname aan promotiekosten van de avond, gage muzikanten en technische crew
 • men kan deze beurs maximaal 2 keer ontvangen per artiest of artistiek project. De beurs wordt ook maximaal 1 keer per jaar toegekend. 

Dossier

Naast een uitgebreide omschrijving van de buitenlandse speelkans voegt u onderstaande informatie toe:

 • een gedetailleerde costing (ontvangsten – uitgaven). Dit overzicht bevat ook andere verkregen subsidies of tussenkomsten van overheden, labels, uitgevers, sponsors… De costing wordt na afloop verantwoord met bewijsstukken (facturen)
 • de aanvrager geeft een overzicht van iedereen die betrokken is bij de productie (travelparty). Naast het aantal deelnemers wordt elke functie duidelijk omschreven (muzikanten en techniekers, management, booker…)
 • na het optreden wordt een verslag bezorgd met informatie over aanwezige professionals, reacties, contacten, media aandacht, voorstellen voor andere optredens… Er wordt ook aandacht gegeven aan het promotionele luik (mediaplan)

Praktisch

De steun is beperkt tot 50% van de kosten die door de artiest zijn gemaakt. Dit met een maximum van 2.500 euro. Het saldo zal na controle van de bewijsstukken en na het doorgaan van het concert uitbetaald worden. Dit op basis van een factuur die ons toegezonden wordt.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!