Steun voor de deelname aan een schrijfsessie
Body

Bent u een songschrijver of producer? Dan kan deze beurs interessant zijn voor u. 

Vraag deze beurs aan:

 

 • om deel te nemen aan een internationale schrijfsessie waarvoor u uitgenodigd bent.
 • om internationale songschrijvers naar België (of naar het land waar u woont) te halen om samen aan nieuw materiaal te werken.

In beide gevallen kan u deze beurs gebruiken om transport- en verblijfskosten te betalen.

Het doel? De creatie van nieuwe muziekwerken stimuleren en buitenlandse samenwerkingen ondersteunen. 

De sessie kan doorgaan in de vorm van een writing camp, maar dit is geen vereiste. Ook individuele co-writes komen in aanmerking.

Let op: deze steun kan alleen worden aangevraagd voor schrijfsessies waarin nieuw materiaal wordt geschreven. Een internationale producer inschakelen voor de opname van een album voldoet bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden. 

 

Voorwaarden

 • U bent aangesloten bij Sabam als songschrijver. 
 • De schrijfsessie vindt plaats binnen een professioneel kader. Er is een uitgever of platenfirma bij betrokken om de nieuw gecreëerde nummers uit te geven. 
 • Er nemen minstens twee personen deel aan de schrijfsessie waarvan minstens één externe partij (uitgever, songschrijver). In het geval van een co-write vanuit een muziekgroep kan Sabam for Culture de beurs uitbetalen voor maximaal twee auteurs van de groep.
 • Heeft de componist een overeenkomst met een uitgever? Dan mag de schrijfsessie – in het geval van een writing camp - niet enkel door de eigen uitgever zijn opgezet. Er moet betrokkenheid zijn van externe partijen (uitgevers, songschrijvers) om een individueel karakter te vermijden. Er nemen internationale songschrijvers deel aan de schrijfsessie.
 • In het geval van een writing camp krijgt de organisator geen externe steun van Sabam for Culture voor de organisatie.
 • De steun wordt gebruikt om de transport- en verblijfskosten te betalen die de auteur maakt om deel te nemen aan dit event. De steun is geen verloning voor deelname aan de schrijfsessie. 
 • U geeft alle muziekwerken aan bij Sabam. 

 

Uw dossier bevat:

 • een beschrijving van de deelnemende partijen: betrokken songschrijvers, uitgevers, partners en eventuele artiesten of platenfirma’s;
 • een schatting van de gemaakte kosten; 
 • een vermelding van eventuele tussenkomsten of subsidies van derden zoals overheden, labels en sponsors;
 • een verslag achteraf waarin de verwezenlijkingen en toekomstplannen worden toegelicht;
 • een overzicht van de resultaten van de schrijfsessie.

 

Praktische info 

 

 • Stuur uw steunaanvraag met de nodige bewijsstukken minstens twee weken vóór het begin van de schrijfsessie naar grants@sabam.be.
 • Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren als die niet voldoen aan de voorwaarden. 
 • De deelnemers van de schrijfsessie maken aanspraak op de auteursrechten van de muzieknummers die gecreëerd worden. De verdeelsleutels worden onderling overeengekomen.
 • U kan meerdere steunaanvragen per jaar indienen, tot 1.000 euro en in functie van het beschikbare budget. De terugbetaling bedraagt de helft van de gemaakte kosten. Dit bedrag wordt na de sessie uitbetaald op basis van aangeleverde facturen (bewijsstukken).
 • Voor btw-plichtigen geldt een btw-voet van 21%.