Beurzen

Ontdek hier ons gamma creatiebeurzen voor professionele theaterauteurs.

Beurs voor creatie van podcasts & audioverhalen

Bent u van plan om een nieuwe podcast of een audioverhaal te lanceren? Dan geeft Sabam for Culture u graag dat éxtra duwtje in de rug. Via deze beurs betalen we 50% van uw totale productiekosten terug, met een maximum van 1.000 euro. 

Meer info? Klik hier!

Boost uw artistiek budget voor theatervoorstellingen

Als gevolg van de coronacrisis werden uw theatervoorstellingen het afgelopen jaar massaal geschrapt. Nu de culturele sector eindelijk weer kan opstarten geeft Sabam for Culture u een duwtje in de rug. Die opstart gebeurt gefaseerd en met beperkte bezoekersaantallen. Dat betekent minder inkomsten uit ticketverkoop voor de organisatoren, met een weerslag op de vergoedingen voor de artiesten. Of extra inspanningen leveren door voorstellingen meerdere keren per avond op te voeren.

Meer info? Klik hier!

Creatiebeurs Podiumkunsten (alle genres)

Sabam for Culture steunt auteurs met een creatiebeurs van maximum € 2.000 die openstaat voor alle genres (theater, dans, muziektheater, circus, transdisciplinair, …).

Meer info? Klik hier!

Deelname aan buitenlandse festivals

Sabam for Culture ondersteunt jonge podiumkunstenaars die geselecteerd worden op een buitenlands festivals en buitenlandse huizen. Deze beurs bedraagt € 1.000.

Meer info? Klik hier!

Scènemuziek

Sabam for Culture ondersteunt componisten van scènemuziek met een creatiebeurs ter waarde van € 2.000.

Meer info? Klik hier!

Ontwikkelingsbeurs jong werk (coaching)

Sabam for Culture ondersteunt haar auteurs/makers in de eerste stappen naar het creëren van een eerste eigen voorstelling. Indien ze beroep doen op een coach om advies en feedback over het project te ontvangen, kan Sabam for Culture een deel van de vergoeding van de coach terugbetalen. Deze beurs bedraagt € 500.

Meer info? Klik hier!