Afrekeningen

Inningen 

De auteursrechten worden geïnd:

Ofwel via een individuele inning:

Reproductierecht

Volgrecht

ofwel via een collectieve inning

Televisierecht

Kabelrecht

Afrekeningen

De auteursrechten worden vervolgens uitgekeerd:

  • volgens vooraf door de rechthebbenden vastgelegde sleutels (bij de aangifte van hun werken),
  • volgens de criteria van het Algemeen Reglement van Sabam
  • binnen termijnen die variëren naargelang het soort te verdelen rechten 

Wanneer de afrekeningen juist plaatsvinden kan u bekijken in de lijst hieronder.

Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee Sabam wederkerigheidscontracten heeft getekend, kan u hieronder terecht.

Overzicht van wederkerigheidscontracten