Uw werken aangeven

Als beeldend of plastisch kunstenaar hoeft u geen aangifte van uw werken te doen. Op basis van uw naam beschikt onze afdeling grafische en beeldende kunsten over voldoende gegevens om uw rechten te beheren. Uw handtekening wordt immers als voldoende bewijs van auteurschap beschouwd.  

Bent u fotograaf? Dan kan u uw auteurschap bewijzen aan de hand van de negatieven van hun werken. 

Worden uw teksten of beelden digitaal uitgebracht? Of worden ze opgenomen in een boek, catalogus, tijdschrift of dagblad? Geef die publicaties dan zeker aan bij Sabam. Bezoek onze pagina Reprografie & Thuiskopie voor meer informatie.

Raadpleeg onze handige lijst met veelgestelde vragen