Lid worden

Als beeldend kunstenaar of fotograaf is het niet altijd even eenvoudig om zelf uw auteursrechten te beheren. Sabam kan u daarbij helpen!  Wij zorgen ervoor dat u een vergoeding ontvangt wanneer een kunstgalerij uw werken verkoopt of wanneer ze door anderen gebruikt worden. Bijvoorbeeld:   

  • op radio of televisie;  
  • op een website; 
  • in een boek of catalogus;  
  • in een dagblad of tijdschrift;  
  • …  

Het enige dat u moet doen, is lid worden van onze vereniging. 

Bent u auteur of diens erfgenaam? 
Start hier uw lidmaatschapsaanvraag.  

Lid worden
Bent u auteur of diens erfgenaam?
Start uw lidmaatschapsaanvraag


Wilt u zich laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld uw manager?
Vul deze volmacht dan in en stuur die ondertekend terug naar affiliation@sabam.be

Let op: worden uw kunstwerken (nog) niet in het openbaar gebruikt of in het openbaar verkocht? Dan heeft het geen nut om lid te worden. Wat u wél alvast kunt doen, is uw werken kosteloos deponeren via OnlineDepot. Zo legt u de creatiedatum en het feit dat u de auteur bent vast. 

Vragen over uw lidmaatschap? Contacteer ons via affiliation@sabam.be of bel: 02 286 84 84.