Liveurope
Body

Doel

Liveurope ondersteunt al enkele jaren een aantal Europese concertzalen om beloftevolle artiesten te programmeren. Een concert komt in aanmerking voor steun van Liveurope indien de artiest aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De artiest is niet afkomstig van het land waar het concert plaatsvindt.
 • De artiest mag niet meer dan 3 albums hebben uitgebracht in de afgelopen 5 jaar aangezien beginnende artiesten ondersteund worden.

De nieuwe beurs Sabam For Culture / Liveurope is bedoeld om de kosten te dekken van een concert van een bij Sabam aangesloten artiest of groep die toert binnen het kader van Liveurope.

Alle kosten in verband met het concert kunnen in aanmerking worden genomen: transport, accommodatie, productie, promotie,…

De steun heeft betrekking op het tekort van de operatie (inkomsten min uitgaven), met een bovengrens van € 600.

Criteria

 • Limiet van 1 beurs per jaar per groep/artiest;
 • Lid zijn van Sabam voor het betrokken grondgebied;
 • In het geval van een groep is ten minste de helft van de auteurs/componisten lid van Sabam voor het betrokken grondgebied;
 • De uitgevoerde werken bestaan voor ten minste 50% uit origineel repertoire.
 • Het optreden wordt op de website van de organisator gelabeld als een Liveurope concert.

Elementen in het dossier

 • De datum en plaats van het concert
 • De setlist van het concert
 • Een overzichtstabel van de inkomsten en uitgaven

Verplichtingen

 • Het dossier moet minstens 6 weken vóór de concertdatum worden ingediend.
 • Na bevestiging dat de beurs wordt toegekend, wordt het logo van Sabam For Culture aangebracht op de communicatiedragers van het concert.

Analyse aanvraag en uitbetaling steun

 • Aanvragen die voldoen aan alle criteria krijgen steun (onder voorbehoud van het beschikbare budget).
 • De aanvragers worden binnen de 15 dagen na het indienen van de steunaanvraag geïnformeerd over de beslissing.
 • De uitbetaling vindt plaats binnen de 30 dagen na ontvangst van het definitieve budget.