Beroepsverenigingen

Eerstvolgende deadline: 5 mei

 

Sabam for Culture werkt al lang samen met verschillende belangengroepen in België. We houden van dit onschatbare erfgoed en van alle mensen die helpen om het in leven te houden. Samen zetten we activiteiten op touw om de culturele sector te professionaliseren en de belangen van auteurs, componisten en uitgevers op alle niveaus te verdedigen.

Wilt u steun vragen als beroepsvereniging? Doe dit dan online voor 5 mei 2023. Hou wel altijd rekening met deze criteria.

Criteria voor uw steunaanvraag 


Voor het toekennen van steun houden onze commissies rekening met een aantal criteria. Doet u dat ook? Dit bevordert de goedkeuring van uw aanvraag. 

 • Uw organisatie vertegenwoordigt auteurs en/of uitgevers.
 • De concrete acties en return van uw organisatie zijn duidelijk. 

  Bijvoorbeeld, uw organisatie:
  • behartigt de belangen van auteurs, componisten en/of uitgevers;
  • bevordert de creatie, het gebruik en/of de export van hun werken;
  • helpt kunstenaars te professionaliseren.
    
 • We houden rekening met de mate waarin uw organisatie toegang heeft tot andere vormen van financiering of inkomsten.

Hoe vraagt u steun aan?

Dien uw aanvraag online in.