Beroepsverenigingen

Sabam for Culture werkt al lang samen met verschillende belangengroepen in België. We houden van dit onschatbare erfgoed en van alle mensen die helpen om het in leven te houden. Samen blijven we de culturele sector professionaliseren en de belangen van auteurs, componisten en uitgevers op alle niveaus behartigen.

Wilt u steun vragen als beroepsvereniging? Doe dit dan online. Hou wel altijd rekening met deze criteria en deadlines

Onze commissie muziek of grote rechten beoordeelt uw aanvraag zorgvuldig. In deze commissies zitten experten uit uw artistieke sector. Voor ze een beslissing nemen over uw aanvraag, gaan ze na of die voldoet aan de normen en voorwaarden die in ons reglement zijn vastgelegd.

Deadlines voor uw steunaanvraag


Muziek

 • 30 augustus 2022
 • 11 november 2022

Andere disciplines

 • 15 september 2022
 • 24 november 2022
   

Criteria voor uw steunaanvraag 


Voor het toekennen van steun houden onze commissies rekening met een aantal criteria. Doet u dat ook? Dit bevordert de goedkeuring van uw aanvraag. 

 • Uw organisatie vertegenwoordigt auteurs en/of uitgevers.
 • De concrete acties en return van uw organisatie zijn duidelijk. 

  Bijvoorbeeld, uw organisatie:
  • behartigt de belangen van auteurs, componisten en/of uitgevers;
  • bevordert de creatie, het gebruik en/of de export van hun werken;
  • helpt kunstenaars te professionaliseren.
    
 • We houden rekening met de mate waarin uw organisatie toegang heeft tot andere vormen van financiering of inkomsten.

Hoe vraagt u steun aan?

Dien uw aanvraag online in.