Beschermt Sabam mijn werken?

Uw werk is automatisch auteursrechtelijk beschermd als het aan bepaalde voorwaarden voldoet qua vorm en originaliteit. Dat is zo in alle landen die de Conventie van Bern (1886) ondertekenden. U hoeft uw werken dus niet te deponeren of te registreren om ze te beschermen.

In landen die de conventie niet tekenden, beschermt u uw werk meestal door © te vermelden, gevolgd door de naam van de rechthebbende en het publicatiejaar.

Toont u uw werk aan een derde (uitgever, producent), dan is het nuttig hem te vragen u een ondertekende kopie te bezorgen met vermelding van de datum.

Betwist iemand dat u de auteur bent? Dan mag u alle mogelijke middelen inzetten om het tegendeel te bewijzen. Houd dus zeker contracten, facturen, getuigenissen, … allemaal goed bij.

Een depot kan in dat verband ook nuttig zijn. U deponeert uw werken eenvoudig en gratis via onze onlineservice OnlineDepot.

In een aantal gevallen is het aan te raden om uw werk bij het Copyright Office te registreren. Bijvoorbeeld als de kans bestaat dat uw werk in de Verenigde Staten wordt geëxploiteerd. Dankzij uw registratie bewijst u gemakkelijker dat u de auteur van het werk bent. En maakt iemand het na? Dan krijgt u een hogere schadevergoeding.