Wat is reprografie?

Reprografie is een vergoeding die auteurs ontvangen ter compensatie van de fotokopieën die van hun werken kunnen worden gemaakt (op papier en dergelijke). Denk aan kranten- of tijdschriftartikels, korte fragmenten uit boeken, foto's, partituren, enz.

Het reprografierecht geldt dus niet voor filmproducties, radio- of televisie-uitzendingen, cd's, werken op cd-rom, werken die beschikbaar zijn via het internet, computerprogramma's en elektronische databases. Ook werken die groter zijn dan een A3 tellen niet mee omdat ze niet gekopieerd kunnen worden.