Filmmuziek - Compositie van originele muziek in het kader van deelname aan Third Character
Body

De Third Character workshops worden in Frankrijk georganiseerd door het internationale festival Music & Cinema Marseille (MCM), en in België afwisselend door het FIFF Namur en Film Fest Gent. Hun doel: ontmoetingen bevorderen en samenwerkingen stimuleren tussen regisseurs/producers en componisten die lid zijn van Sabam.

Leidt uw deelname aan deze workshops tot de creatie van originele muziek voor een film? Dan kan u aanspraak maken op: 

 • een beurs van 2.500 euro voor kortfilms;
 • een beurs van 5.000 euro voor langspeelfilms.


Voor wie?

Producenten, regisseurs en componisten die een filmmuziekproject hebben afgerond na hun deelname aan de Third Character workshop.

De beurs kan, in overeenstemming met de contractuele afspraken tussen de partijen, worden uitbetaald aan zowel de producent als de componist.


Welke kosten dekt de beurs?

Het volledige bedrag van deze beurs wordt gebruikt om de compositie en productie van de originele filmmuziek mee te financieren. Het geld kan dienen om de componist (en de muzikanten) te vergoeden en/of de opname of mix van de muziek te betalen.


Toekenningsvoorwaarden

 • Alle betrokken partijen zijn op de hoogte zijn van de beursaanvraag.
 • De componist van de filmmuziek is lid van Sabam.
 • In persberichten en promotioneel materiaal vermeldt u dat u een beurs van Sabam for Culture ontving.
 • U vermeldt het logo van Sabam for Culture in de aftiteling van uw film.


Uw aanvraag bevat

 • een bewijs van deelname aan de Third Character workshop (bv. een verklaring van de organisatie);
 • bevestiging van de producer dat de muziek gecomponeerd werd na deelname aan de Third Character workshop;
 • het totale budget van de film in Excel-formaat;
 • een gedetailleerd budget voor de productie van de originele filmmuziek in Excel-formaat; 
 • de expliciete vermelding waarvoor u de steun van Sabam for Culture gebruikt;
 • het contract tussen de producent en de componist.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Vraag uw beurs aan!