Filmmuziek - Compositie van originele muziek in het kader van Musical Date
Body

Elk jaar slaan Sabam for Culture en het Brussels Short Film Festival de handen in elkaar voor de organisatie van Musical Date. 

Het concept? Twee professionele componisten selecteren één van de deelnemende kortfilms in ontwikkeling waarvoor ze graag de muziek willen componeren. De producenten of regisseurs van die films komen vervolgens in aanmerking voor een beurs van 2.500 euro van Sabam for Culture. Daarmee kunnen ze hun originele filmmuziek financieren. 

Op deze manier willen we de samenwerking tussen componisten enerzijds en regisseurs en producenten anderzijds stimuleren, hen de kans geven om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.


Voorwaarden:

 • Uw film is al in productie. 
 • De componist van uw filmmuziek is lid van Sabam. 
 • U gebruikt de steun voor het componeren en produceren van originele filmmuziek. 
 • Denk aan:
  • het vergoeden van de componist en eventuele muzikanten;
  • het opnemen of mixen van de muziek;
 • De producent of regisseur vraagt de beurs aan en brengt de componist hiervan op de hoogte. De beurs van 2.500 euro wordt standaard uitbetaald aan de producent, tenzij anders overeengekomen met de componist. 
 • U vermeldt in eventuele persberichten en op promomateriaal dat u een beurs van Sabam for Culture hebt gekregen. 
 • U neemt ons logo op in de eindgeneriek van uw film. Uw dossier bevat:

 • Het totale budget van de film; 
 • Een gedetailleerd budget voor de productie van de originele filmmuziek;
 • Het contract tussen de producent en de componist.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Praktische info:    

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar grants@sabam.be.