Ontwikkelingssteun voor een uitgever
Body
Kan u als uitgever steun gebruiken bij de preproductie of promotie van een album of meerdere singles? Sabam for Culture betaalt maximaal de helft van uw kosten terug, tot 5.000 euro. 

Hiermee dekt u kosten voor:
 • de preproductie (het opnemen van een demo);
 • de promotie;
 • het maken van een clip of teaser. 


Voorwaarden:

 • Het gaat om het eerste of tweede album en/of EP van de artiest dat bij u wordt uitgegeven.
 • Voor singles moeten drie releases gepland zijn over een periode van maximaal twaalf maanden. Het gaat om de eerste of tweede samenwerking die bij u wordt uitgegeven. 
 • Het gaat om een fysieke of digitale productie, die in beide gevallen wordt verdeeld.
 • De auteur en/of componist is lid van Sabam. In geval van een groep is minstens twee derde van de auteurs en/of componisten lid. 
 • Ook u bent als originele uitgever lid van Sabam. 
 • In geval van co-uitgave is de helft van de uitgevers lid van Sabam en bevat de release voor twee derde Sabam-repertoire. 
 • De auteur/componist heeft zelf geen aandeel in de uitgeverij.
 • Minstens twee derde van de opgenomen werken zijn origineel repertoire.
 • In geval van een fysieke persing gaat het niet om een productie in eigen beheer. De auteurs/componisten betalen de kosten voor de mechanische reproductie dus niet zelf.
 • De steun is beperkt tot 50% van de kosten die u als uitgever hebt gemaakt.
 • De steun wordt toegekend vanaf een investering van 2.000 euro door de uitgever en bedraagt maximaal 5.000 euro (bij een investering van 10.000 euro). Deze steun mag niet worden ingehouden op de auteursrechten.
 • Wilt u buitenlandse kosten inbrengen? Dan moeten zowel u als de auteur en/of componist of groep lid zijn van Sabam voor het betrokken land. 
 • U hebt al minstens drie muziekprojecten onder contract.
 • De aanvraag moet minstens twee maanden vóór het maken van een clip/teaser of de start van de promotiecampagne worden ingediend.
 • Het logo van en de samenwerking met Sabam for Culture wordt vermeld op alle communicatiedragers.
 • U bezorgt ons binnen de drie maanden na de release een activiteitenverslag over de promocampagne. 


Uw dossier bevat:

 • een biografie en discografie van de artiest of groep;
 • voor een groep: de naam van de auteur(s) en/of componist(en);
 • een bewijs van fysieke of digitale distributie;  
 • een kopie van het uitgavecontract;
 • de lijst met titels en duur van de muziekwerken; 
 • een gedetailleerd promotie- en/of mediaplan; 
 • facturen van de kosten waarvoor u steun vraagt; 
 • een document met het akkoord van de auteur(s) en/of componist(en).


Praktische info: 

 • Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar grants@sabam.be.
 • U mag per jaar steun vragen voor drie projecten voor in totaal maximaal 7.500 euro. 
 • Sabam for Culture kan uw aanvraag weigeren, al naargelang het beschikbare budget. 
 • U wordt binnen de 30 dagen na uw aanvraag geïnformeerd over onze beslissing. 
 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de steun binnen de 30 dagen na ontvangst van de facturen waarvoor u steun vraagt. 
 • Let op: de steun wordt enkel overgemaakt aan uitgevers die lid zijn van Sabam, rekening houdend met de kosten die deze uitgevers elk hebben gemaakt.