Ontwikkelingssteun voor uitgevers
Body

Kan u als uitgever steun gebruiken bij de preproductie of promotie van een album of meerdere singles? Sabam for Culture betaalt maximaal de helft van uw kosten terug, tot 5.000 euro. 

Hiermee dekt u kosten voor:

 

 • de preproductie (het opnemen van een demo);
 • de promotie;
 • het maken van een clip, een livesessie of teaser. 


Voorwaarden:

 • Het gaat om het eerste of tweede album en/of EP van de artiest dat bij u wordt uitgegeven.
 • Voor singles moeten drie releases gepland zijn over een periode van maximaal twaalf maanden. Het gaat om de eerste of tweede samenwerking die bij u wordt uitgegeven. 
 • Het gaat om een fysieke of digitale productie, die in beide gevallen wordt verdeeld.
 • De auteur en/of componist is lid van Sabam. In geval van een groep is minstens twee derde van de auteurs en/of componisten lid. 
 • Ook u bent als originele uitgever lid van Sabam. 
 • In geval van co-uitgave is de helft van de uitgevers lid van Sabam en bevat de release voor twee derde Sabam-repertoire. 
 • De auteur/componist heeft zelf geen aandeel in de uitgeverij.
 • Minstens twee derde van de opgenomen werken zijn origineel repertoire.
 • In geval van een fysieke persing gaat het niet om een productie in eigen beheer. De auteurs/componisten betalen de kosten voor de mechanische reproductie dus niet zelf.
 • De steun is beperkt tot 50% van de kosten die u als uitgever hebt gemaakt.
 • De steun wordt toegekend vanaf een investering van 2.000 euro door de uitgever en bedraagt maximaal 5.000 euro (bij een investering van 10.000 euro). Deze steun mag niet worden ingehouden op de auteursrechten.
 • Wilt u buitenlandse kosten inbrengen? Dan moeten zowel u als de auteur en/of componist of groep lid zijn van Sabam voor het betrokken land. 
 • U hebt al minstens drie muziekprojecten onder contract.
 • De aanvraag moet minstens twee maanden vóór het maken van een clip/teaser of de start van de promotiecampagne worden ingediend.
 • Het logo van en de samenwerking met Sabam for Culture wordt vermeld op alle communicatiedragers.
 • U bezorgt ons binnen de drie maanden na de release een activiteitenverslag over de promocampagne. 
 • U mag per jaar steun vragen voor drie projecten voor in totaal maximaal 7.500 euro. 

Uw dossier bevat:

 • een biografie en discografie van de artiest of groep;
 • voor een groep: de naam van de auteur(s) en/of componist(en);
 • een bewijs van fysieke of digitale distributie;  
 • een kopie van het uitgavecontract;
 • de lijst met titels en duur van de muziekwerken; 
 • een gedetailleerd promotie- en/of mediaplan; 
 • facturen van de kosten waarvoor u steun vraagt; 
 • een document met het akkoord van de auteur(s) en/of componist(en).

 


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!