Professionele activiteiten in het buitenland
Body

Bent u auteur of uitgever? En neemt u deel aan buitenlandse conferenties, seminaries, netwerkevents, filmfestivals? Via deze beurs betaalt Sabam for Culture de helft van uw kosten terug, tot 750 euro per jaar. 

 

Nemen meerdere personen van eenzelfde project deel (muziekgroep of uitgeverij)? Dan bedraagt de steun maximaal 1.500 euro per jaar (voor twee personen).

Voorwaarden: 

 • U bent lid van Sabam voor het land waar de activiteit plaatsvindt.
 • U dient uw aanvraag in minimum 2 weken voor het evenement plaatsvindt
 • Sabam for Culture betaalt de helft van uw accreditatie-, transport- en/of verblijfskosten terug, tot 750 euro per persoon per jaar. 
 • Let op: de volgende kosten komen niet in aanmerking:
  • cateringkosten, restaurantkosten of dagvergoedingen.
 • U kunt meerdere aanvragen per jaar indienen. 
 • U bezorgt ons na afloop een verslag waarin u de verwezenlijkingen en eventuele toekomstplannen voor de betrokken landen toelicht. 

Uw dossier bevat: 

 • een motivatie van uw steunaanvraag;
 • een raming van de kosten, die u na afloop bewijst met facturen; 
 • een vermelding van eventuele vergoedingen, tussenkomsten of subsidies die u hebt gekregen van derden zoals overheden, labels en sponsors;  
 • overzicht van de personen die betrokken zijn bij de activiteit.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!