Scènemuziek
Body

Sabam for Culture ondersteunt componisten van scènemuziek met een creatiebeurs ter waarde van maximum € 2.000.

Criteria

 • De componist is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten.
 • De originele gecomponeerde muziek vormt het hoofdaandeel van de muziek in het eindresultaat.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met een andere beurs voor de discipline theater & dans.
 • De aanvraag gebeurt door de opdrachtgever (theaterproducent, gezelschap, auteur), met akkoord van de componist.
 • Op het moment van de aanvraag is er minstens een premièredatum gepland.
 • U kan slechts één maal om de drie jaar een aanvraag indienen, en slechts voor 1 op 2 opeenvolgende theaterproducties.
 • U dient uw aanvraag minstens 4 maanden voor aanvang van de première in.
 • De origineel gecomponeerde muziek van de voorstelling heeft een duurtijd van in totaal minstens 15 minuten.
 • Het budget dat de opdrachtgever besteed aan de muziek bedraagt minimum € 3.500 (vergoeding compositie, productie, opname,…).
 • Deze beurs komt bovenop dit bedrag en bedraagt 20% van het muziekbudget met een maximum van 2.000€. De beurs wordt standaard uitbetaald aan de componist tenzij de verschillende partijen onderling anders overeen komen. Indien het aan de opdrachtgever uitbetaald wordt, wordt aangetoond dat het bedrag ingezet wordt voor extra kosten met betrekking tot de muziek

Uw aanvraag bevat

 • Het CV van auteur en componist.
 • De overeenkomst tussen producent en componist.
 • Het aangifteformulier van het werk bij Sabam, met vermelding van de duurtijd van de muziek.
 • Een overzicht van de geplande speeldata.
 • Het contract met de organisator (het theater, het CC, het festival, …). Beschikt u niet over een contract? Dan volstaat een intentieverklaring van de organisator.
 • Een beschrijving van het project en een motivatie voor uw aanvraag.
 • Het budget van de productie met vermelding van eventuele andere sponsors of subsidies.

Wat verwachten wij van u?

 • Vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op alle promotionele dragers.
 • Vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!