Organisatie van een songwriting camp
Body

Organiseert u een songwriting camp? Dan kan u aanspraak maken op een beurs tot € 5.000. Het doel? Muziekauteurs en componisten samen met topliners en/of producers nieuwe muziek laten schrijven, een (internationaal) netwerk uitbouwen en leren van elkaar.

Voor wie is deze beurs bestemd?

De aanvrager:

 • Is lid van Sabam of
 • is actief in de muzieksector en heeft zijn of haar fiscale woonplaats of maatschappelijke zetel in België.


De beurs dekt:

 • De volledige terugbetaling van gemaakte kosten die niet gedekt worden door andere inkomsten en subsidies, pro rata het aantal deelnemende auteurs of componisten die lid zijn van Sabam, tot een maximum van € 5.000.
 • Voorbeeld: uw gemaakte kosten bedragen € 6.000. En 50% van de deelnemende auteurs of componisten zijn lid van Sabam. U ontvangt dus een terugbetaling van € 3.000 (= € 6.000 x 50%).
 • Alleen kosten die rechtsreeks betrekking hebben op de productie en het faciliteren van het songwriting camp komen in aanmerking voor deze beurs.


De voorwaarden:

 • Er nemen minstens zes auteurs of componisten deel aan het songwriting camp, waarvan er minstens drie rechtstreeks aangesloten zijn bij Sabam voor de territoria waarin de nieuwe muziekwerken geëxploiteerd worden.
 • De deelname is gratis voor auteurs en componisten die lid zijn van Sabam. 
 • De deelname van auteurs en componisten die lid zijn van Sabam kan niet onderhevig zijn aan de overdracht van zijn of haar auteursrechten op de nieuwe muziekwerken.
 • We ontvangen uw aanvraag, samen met alle gevraagde info, minstens één maand voor de start van uw songwriting camp.
 • Indien ons budget het toelaat kan u deze beurs meerdere keren per jaar aanvragen. De totale steun per organisator bedraagt jaarlijks maximum € 7.500. Organistoren die de minste aanvragen hebben gedaan, kunnen daarbij rekenen op voorrang.
 • Deze beurs kan niet worden gecombineerd met een ondersteuning in het kader van een Sabam for Culture partnerschip.
 • De beurs wordt betaald nadat de muziekwerken die tijdens de writing camp  gerealiseerd werden, bij Sabam geregistreerd werden door de aanvrager(s). 


Uw aanvraag bevat:

 • De identiteit, fiscale woonplaats/maatschappelijke zetel en de hoofdactiviteit van de organisator.
 • Een lijst met de naam en een korte bio van elke deelnemer, Indien nodig vermeldt u ook hun Sabam lidmaatschapsnummer. Gebruik daarvoor deze template.
 • Een omschrijving van de finaliteit
 • Uw communicatieplan.
 • De verwachte resultaten.
 • Uw plan om de nieuwe werken te exploiteren.
 • Uw budget, inclusief de vermelding van steun of subsidies die u ontvangt van derden. Ook dit mag u ons meedelen via deze template. Alcoholische dranken kunnen niet worden opgenomen in uw budget.
 • De naam en het adres van de locatie voor het songwriting camp. 
 • Begin- en einddatum van het songwriting camp.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!