Beurs voor creatie van podcasts & audioverhalen
Body

Bent u van plan om een nieuwe podcast of een audioverhaal te lanceren? Dan geeft Sabam for Culture u graag dat éxtra duwtje in de rug. Via deze beurs betalen we 50% van uw totale productiekosten terug, met een maximum van 1.000 euro.

 

Op die manier bieden we ondersteuning aan originele creaties binnen verschillende culturele disciplines: 
 

 • Fictie en documentaires van audiovisuele- en literaire auteurs, of gespecialiseerde audiomakers.  
 • Comedy of theaterproducties van theatermakers of gespecialiseerde audiomakers.

 
De voorwaarden:

 • U bent lid van Sabam of wenst u aan te sluiten.
 • Uw aanvraag wordt ingediend voor de uitzending van de podcast.
 • In het verleden schreef of werkte u mee aan de creatie van audiovisuele-, literaire- of theaterwerken. Podcasts en audioverhalen tellen ook mee. 
 • Werkt u samen met andere auteurs? Dan behoort het werk waarvoor u deze beurs wenst aan te vragen voor minstens 50% tot het repertoire van sabam.
 • Uw project bevindt zich minstens al in de pre-productiefase.
 • Enkel originele creaties komen in aanmerking. Dat toont u aan via een script, tekst of scenario. Spinn offs van bestaand repertoire (theaterwerken, boeken, …) komen niet in aanmerking.
 • De duurtijd van de productie bedraagt minimum 30 minuten. Bestaat die uit meerdere afleveringen? Dan mag dat ook worden opgesplitst, én moet er sprake zijn van een samenhangend verhaal.
 • U betrekt een externe producent bij de ontwikkeling van uw podcast. Of u hebt een akkoord met een externe partner die instaat voor online distributie en promotie. 
 • We kennen deze beurs slechts éénmalig toe aan eenzelfde project. 
 • U kan deze beurs aanvragen voor verschillende projecten, maar kan er slechts één keer per jaar aanspraak op maken.
 • Sabam for Culture kent deze beurs toe in functie van het beschikbare budget. Projecten die de diversiteit in het productieteam en/of de eventuele cast kunnen aantonen krijgen daarbij voorrang. 

 
Uw dossier bevat:

 • Uw artistieke CV
 • Uw contract met de producent (indien van toepassing)
 • Een samenvatting van het project en een eerste of definitieve versie van het scenario
 • Een promotie- en distributieplan
 • Een begroting, met vermelding van de financieringsmix (zowel privé als publiek).

 
Wat verwachten wij van u?

 • Bent u nog geen lid van Sabam? Dan vraagt u uw lidmaatschap aan.
 • U vermeldt de steun van Sabam for Culture in de podcast en op het promomateriaal.
 • U bezorgt ons een kopie van - of een link naar de podcast.
   

Praktische info:

 • 500€ kan aangevraagd worden als tussenkomst in de eigen vergoeding voor het maakproces. 
 • De overige 500€ moeten gestaafd worden met specifieke, externe kosten voor:  
 • Sabam for Culture betaalt de beurs aan de partij die de kosten draagt. Werkt u samen met meerdere auteurs? Dan betalen we de beurs aan de auteur(s) die bij Sabam is/zijn aangesloten. 

 


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput.


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

 

Vraag uw beurs aan!