Creatiebeurs nieuw werk
Body

Sabam for Culture stimuleert het geven van creatieopdrachten aan kunstenaars. Kunstenaars die een opdracht ontvangen om nieuw werk te creëren, kunnen via deze beurs aanspraak maken op een bijkomende vergoeding. De beurs bedraagt 20% van het contractueel vastgelegd bedrag. Met een maximum van 3.000€. 

Criteria

 • De aanvrager is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten
 • Indien het om een samenwerking gaat tussen meerdere kunstenaars, zijn ten minste 50% van de betrokken kunstenaars aangesloten bij Sabam.
 • Er werd een creatieopdracht gegeven door een museum, galerij, …
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van de aanvraag. Het gaat over nieuw werk. Aanpassingen van bestaand werk komen niet in aanmerking.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen visuele kunsten voor éénzelfde project.
 • Het werk zal geëxposeerd worden en dit ten laatste één jaar na het indienen van de aanvraag. Exposities in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Via deze beurs wil Sabam for Culture professionele spelers stimuleren om een opdracht te geven aan Belgische kunstenaars. De opdrachtgever dient hiervoor rekening te houden met de richtlijnen opgesteld door Juist is Juist. De beurs wordt gegeven indien de hier beschreven minimumvergoeding gerespecteerd wordt en geldt als aanvullend bedrag dat rechtstreeks betaald wordt aan de kunstenaar. 

Uw aanvraag bevat

 • Een kopie van het contract met de opdrachtgever
 • Kopie van het contract met de tentoonstellingsruimte
 • Motivatie van de aanvraag 
 • Melding van de stand van zaken van het project en een promotioneel plan.
 • Een artistiek cv

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op alle promotionele dragers en een zichtbaarheid van “Sabam for Culture” tijdens de expositie.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.