Partnerships

Eerstvolgende deadline: 31 Juli

 

In haar partnerships ondersteunt Sabam for Culture projecten, events, verenigingen, ontwikkelings-trajecten en beroepsfederaties die de Belgische cultuur en het Belgische repertoire tot een hoger niveau willen brengen.

Waarom? Heel eenvoudig, omdat we trots zijn op ons artistiek talent.

Er zijn vier pijlers:

 1. Het faciliteren van het creatieproces;
 2. Het voorzien van opleiding, informatie en ondersteuning;
 3. Het bevorderen van de professionalisering van de sector;
 4. Het aanmoedigen van de internationale exploitatie van ons repertoire.

Voldoet uw project aan één of meerdere van onze pijlers? Laat het ons weten. Dien uw aanvraag ten laatste vier maanden vooraf online in op deze pagina. Hou dus zeker rekening met volgende timing:

 • Events vanaf 1 december: ten laatste 31 juli indienen, beslissing gekend in de loop van september;
 • Events vanaf 1 maart: ten laatste 31 oktober indienen, beslissing gekend in de loop van december;
 • Events vanaf 1 juni: ten laatste 31 januari indienen, beslissing gekend in de loop van maart.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

Ziet u in Sabam for Culture een potentiële partner? Voor het toekennen van steun houden wij rekening met een aantal beslissingscriteria:

 • het aandeel Belgisch repertoire dat u gebruikt;
 • de mate waarin uw evenement de banden tussen auteurs, componisten, uitgevers en de culturele en creatieve sectoren bevordert en versterkt;
 • de impact op de creatie, het gebruik en/of de export van Belgisch repertoire;
 • de impact op de professionalisering van de culturele sector en van Belgische auteurs en componisten;
 • het multidisciplinaire karakter (twee of meer kunstdisciplines of genres);
 • het multiculturele karakter (culturele en etnische gemeenschappen en/of minderheidsgroepen en/of nichegenres);
 • de bevordering van gendergelijkheid;
 • de nadruk op duurzaamheid in de creatieve en culturele sector (professionalisering en maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemerschap);
 • de mate waarin u toegang hebt tot andere financieringsbronnen, bv. eigen inkomsten, subsidies of andere vormen van financiering;
 • uw voorafgaande licentieaanvraag bij Unisono en de betaling van auteursrechten wanneer u Sabam-repertoire gebruikt;
 • het lokale, nationale of internationale aspect van uw project op de culturele markt;
 • een passende vergoeding voor de artiesten.

Reglement en Commissieleden

Zoekt u een compleet overzicht van alle spelregels? Lees hier ons reglement na.

Samenstelling van de Commissie Sabam for Culture:

 • Intern:
  • Steven De Keyser (algemeen directeur)
  • Olivier Maeterlinck (verantwoordelijke voor het beheer van het cultureel en educatief fonds)
  • Maud Van De Velde (verantwoordelijke woord en beeld)
  • Serge Vloeberghs (verantwoordelijke muziek)
 • Extern:
  • Loïc Bodson (expert muziek FR)
  • Bénédicte Bourgois (expert woord en beeld FR)
  • Ans De Bremme (expert woord en beeld NL)
  • Dirk De Clippeleir (expert muziek NL)