We are moving! This means that our offices will be closed from 18 November. You can of course continue to contact us during this period. From 12 December, we will be happy to welcome you at our new address.

Projecten of evenementen

Sabam for Culture ondersteunt projecten en evenementen die de Belgische cultuur en het Belgische repertoire in de kijker plaatsen. Waarom? Heel eenvoudig, omdat we trots zijn op ons artistieke erfgoed. 

Wilt u steun vragen voor uw project of evenement? Doe dit dan online minstens vier maanden vóór de start van uw project of evenement. Hou altijd rekening met deze deadlines.

Onze commissie muziek of grote rechten beoordeelt uw aanvraag aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. In deze commissies zitten experten uit uw artistieke sector. Voor ze een beslissing nemen over uw aanvraag, gaan ze na of die voldoet aan de normen en voorwaarden die in ons reglement zijn vastgelegd.

Deadlines voor uw steunaanvraag

Muziek

 • 11 november 2022

Andere disciplines 

 • 24 november 2022


Let op: vraag uw steun minstens vier maanden vóór uw project of evenement aan.
 

Criteria voor uw steunaanvraag

Voor het toekennen van steun houden onze commissies rekening met een aantal criteria. Doet u dat ook? Dit bevordert de goedkeuring van uw aanvraag. 


Algemene criteria:

 • het percentage Belgisch repertoire dat u gebruikt;
 • de mate waarin uw evenement de banden en het netwerken tussen auteurs, componisten, uitgevers en de culturele en creatieve sectoren bevordert en versterkt;
 • de impact op de creatie, het gebruik en/of de export van Belgisch repertoire;
 • de impact op de professionalisering van de culturele sector en van Belgische auteurs en componisten.

Specifieke criteria voor evenementen en projecten:

 • het multidisciplinaire karakter (twee of meer kunstdisciplines of genres);
 • het multiculturele karakter (culturele en etnische gemeenschappen en/of minderheidsgroepen en/of nichegenres);
 • de bevordering van gendergelijkheid;
 • de nadruk op duurzaamheid in de creatieve en culturele sector (professionalisering en maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemerschap);
 • de mate waarin u toegang hebt tot andere financieringsbronnen, bv. eigen inkomsten, subsidies of andere vormen van financiering;
 • uw voorafgaande licentieaanvraag bij Unisono en de betaling van auteursrechten wanneer u Sabam-repertoire gebruikt;
 • het lokale, nationale of internationale aspect van uw project op de culturele markt.
 • een passende vergoeding voor de artiesten.

Hoe vraagt u steun aan?

Dien uw aanvraag online in.