Reprografie

Bent u de maker van een geschreven werk of beeld dat verschenen is in een boek, catalogus, tijdschrift of dagblad? Vergeet dan zeker niet uw publicaties door te geven!

Een woordje uitleg: elk jaar ontvangt Sabam van Reprobel, de collectieve beheersvennootschap die onder meer de reprografierechten int bij fabrikanten en invoerders van kopieermachines en bij de gebruikers die kopies maken, bedragen voor de fotokopieën die van uw werken werden gemaakt.

Om u de vergoeding te bezorgen waar u recht op hebt, hebben wij uw medewerking nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij de rechten niet uitkeren aangezien de rechten worden berekend volgens oplage van de publicatie, aantal pagina’s enz.

Hebt u nog geen aangifte ingediend maar wel werken gepubliceerd in 2018, gelieve dan alsnog een formulier in te vullen en terug te sturen voor 30 september 2019 naar stefaan.keppens@sabam.be.

Behalve voor uw werken die in 2018 op grafische drager verschenen of heruitgegeven werden, kan u tot op bovenvermelde datum ook nog een formulier indienen voor publicaties uit 2017 en/of 2016, die u nog niet bij Sabam zou hebben aangegeven.

U vindt het aangifte- en verdelingsreglement in verband met reprografierechten hieronder terug.

 

REPROBEL en Sabam

Reprobel is een coöperatieve vennootschap. Ze werd bij koninklijk besluit aangesteld om de reprografierechten in België te innen. Zij bestaat uit twee colleges, het Auteurscollege en het Uitgeverscollege, waartussen de inningen gelijk worden verdeeld. Reprobel opereert in een internationale context, als lid van de International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO).

Naast andere Belgische auteursrechten- en uitgeversorganisaties heeft ook Sabam zitting in beide colleges van Reprobel. Zij claimt er de reprografierechten die aan haar leden toekomen.

Uw door Sabam ontvangen reprografierechten worden eenmaal per jaar uitgekeerd.
 
Aangifteformulieren :

REPRONET