Creatiebeurs nieuw werk
Body

Deze beurs is momenteel op pauze. Wij nodigen u uit om onze sociale netwerken te volgen om op de hoogte te blijven van de heropening

 

Sabam for Culture stimuleert het geven van creatieopdrachten aan kunstenaars. Kunstenaars die een opdracht ontvangen om nieuw werk te creëren, kunnen via deze beurs aanspraak maken op een bijkomende vergoeding. De beurs bedraagt 20% van het contractueel vastgelegd bedrag. Met een maximum van 3.000€. 

Criteria

 • De aanvrager is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten
 • Indien het om een samenwerking gaat tussen meerdere kunstenaars, zijn ten minste 50% van de betrokken kunstenaars aangesloten bij Sabam.
 • Er werd een creatieopdracht gegeven door een museum, galerij, …
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van de aanvraag. Het gaat over nieuw werk. Aanpassingen van bestaand werk komen niet in aanmerking.
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen visuele kunsten voor éénzelfde project.
 • Het werk zal geëxposeerd worden en dit ten laatste één jaar na het indienen van de aanvraag. Exposities in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Via deze beurs wil Sabam for Culture professionele spelers stimuleren om een opdracht te geven aan Belgische kunstenaars. De opdrachtgever dient hiervoor rekening te houden met de richtlijnen opgesteld door Juist is Juist. De beurs wordt gegeven indien de hier beschreven minimumvergoeding gerespecteerd wordt en geldt als aanvullend bedrag dat rechtstreeks betaald wordt aan de kunstenaar. 

Uw aanvraag bevat

 • Een kopie van het contract met de opdrachtgever
 • Kopie van het contract met de tentoonstellingsruimte
 • Motivatie van de aanvraag 
 • Melding van de stand van zaken van het project en een promotioneel plan.
 • Een artistiek cv

Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam for Culture’-logo op alle promotionele dragers en een zichtbaarheid van “Sabam for Culture” tijdens de expositie.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput.


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

 


Vraag uw beurs aan!