Boost uw artistiek budget voor theatervoorstellingen

Als gevolg van de coronacrisis werden uw theatervoorstellingen het afgelopen jaar massaal geschrapt. Nu de culturele sector eindelijk weer kan opstarten geeft Sabam for Culture u een duwtje in de rug. 

Die opstart gebeurt gefaseerd en met beperkte bezoekersaantallen. Dat betekent minder inkomsten uit ticketverkoop voor de organisatoren, met een weerslag op de vergoedingen voor de artiesten. Of extra inspanningen leveren door voorstellingen meerdere keren per avond op te voeren.

Sabam for Culture wil die inspanning belonen. 

 • Voert u  uw voorstelling individueel op? Dan kan u aanspraak maken op een beurs van 250 euro per opvoering
 • Maakt u deel uit van een gezelschap of u doet beroep op externe acteurs, dansers, ea? Dan bedraagt de steun bedraagt 250 euro per persoon met een maximum van 750 euro per gezelschap. 


In beide gevallen kan deze beurs tot drie aanvragen. Wij moedigen we u aan om via deze beurs ook uw collega’s ( acteurs, technici, etc.) mee te ondersteunen.

 

De voorwaarden:

 • U bent aangesloten bij Sabam als auteur of wenst aan te sluiten.
 • Deze beurs is geldig voor alle genres: comedy, dans, jeugdtheater, multimedia, circus, muziektheater, …
 • U ontvangt van de organisator een vergoeding van minimum 250 euro per voorstelling (indien u de voorstelling individueel opvoert) of per persoon (indien u deel uitmaakt van een gezelschap). Die ontvangt u rechtstreeks of via het gezelschap waar u deel van uitmaakt. 
 • Bedraagt de vergoeding die u ontvangt via de organisator 750 euro per persoon/per opvoering? Dan geven wij voorrang aan aanvragen waarbij dit niet het geval is. 
 • Een voorstelling in eigen beheer komt enkel in aanmerking wanneer u de omkadering van een externe producent, coproducent of verkoopbureau kan aantonen. En wanneer de vergoeding per persoon/ per opvoering past binnen de vooropgestelde bedragen. 
 • Deze steun wordt toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget en is geldig voor opvoeringen tot en met 31/03/2022. 
 • U kan deze beurs kan niet combineren met de beurs lezingen voor eenzelfde voorstelling. 
 • Eenzelfde auteur kan deze beurs maximaal drie keer per jaar aanvragen. Auteurs die de beurs voor de eerste keer aanvragen krijgen voorrang.
 • Bent u theaterauteur maar geeft u zelf geen voorstellingen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze beurs. U kan aanspraak maken op een beurs uit ons permanente aanbod.


Uw dossier bevat: 

 • De datum en plaats van de voorstelling
 • Een kopie van het contract met de organisator. Organiseert u de voorstelling in eigen beheer? Voeg dan de overeenkomst met de zaal of locatie toe aan uw dossier.  
 • De namen van alle betrokkenen die een vergoeding ontvangen via de organisator.


Praktische info:

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be.